Ægtepar politianmeldt:

Afspærrer fredet sti

Ulovlig afspærring af Kirkestien i Humlebæk har fået Fredensborg Kommune til at politianmelde grundejere. Vi tager det her alvorligt, siger udvalgsformand Lars Simonsen

Af
Morten Timm

Morten Timm

En langvarig konflikt om en afspærret natursti i den fredede Kelleris-kilen er nu havnet på politiets bord.
Det er Fredensborg Kommune, der senest har taget det usædvanlige skridt at politianmelde ægteparret Grethe Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.
"Vi er gået til politiet, fordi vi tager det alvorligt, at når der ifølge fredningen skal være offentlig adgang på et stiområde, så skal der være offentlig adgang. Det håber vi, politiet så hurtigt som muligt får gjort noget ved," siger Lars Simonsen (R), formand for Plan, klima- og miljøudvalget i Fredensborg Kommune.
Han synes, at det er rigtigt ærgerligt, at det ikke er lykkedes at nå en løsning via dialog.
"Det hører absolut til sjældenheder, at vi går så langt og må politianmelde. Men det er det sidste vi som kommune og myndighed kan gøre," tilføjer udvalgsformanden overfor Uge-Nyt.

Klage fra nabo

Sagens omdrejningspunkt er en 300-400 meter lang sti langs Holmeskov fra Kelleris til Humlebæk. I daglig tale kaldes den 'Kirkestien', hvor størstedelen ligger på ægteparret Zøllner og Knold Nielsens jord.
Ifølge områdets fredning står, at ingen stier må nedlægges, ligesom den enkelte grundejer er forpligtiget til at vedligeholde beplantningen langs stien.
For omkring 6-7 år siden opdagede en af naboerne, Tomas Villum Jensen, at stien var afspærret med skilte, bom og en stenbunke.
Det fik ham til indgive klage til Fredensborg Kommune over, at den 300 år gamle og fredede sti ikke længere eksisterede.
"Vi er meget ærgerlige over, at stien ikke længere kan bruges, og at vejens børn og alle de mange, der rider, ikke kan benytte den, men i stedet er tvunget til at bruge den befærdede vej, hvor 52% af bilisterne (ifølge kommunens egen måling) kører for stærkt," siger Tomas Villum Jensen.
Han har ligeledes undret sig over, at grundejerne har kunnet nedlægge stien, samtidig med, at de har fået penge i erstatning.

Filminstruktør Tomas Villum Jensen er en af de borgere, der har rejst klagesag over, at Kirkestien er afspærret for offentligheden. Arkivfoto: Claus Beyer

Filminstruktør Tomas Villum Jensen er en af de borgere, der har rejst klagesag over, at Kirkestien er afspærret for offentligheden. Arkivfoto: Claus Beyer

Vil ikke udtale sig

Nordsjællands Politi bekræfter, at der er modtaget en skriftlige anmeldelse fra Fredensborg Kommune, men har ikke oplyst, hvor langt politieter i behandlingen af sagen.
Da Uge-Nyt søndag telefonisk kontaktede ægteparret, sagde Grethe Zøllner, at hun ikke var bekendt med nogen politianmeldelse, men afviste at udtale sig.
I stedet henviste hun til parrets advokat Anders Drachmann, der på Uge-Nyts henvendelse ligeledes har afvist at udtale sig.

Nyt fredningskort

Ifølge Fredensborg Kommune er stridens punkt opstået, da der med Natur- & Miljøklagenævnets endelige beslutning om fredningen fulgte et upræcist fredningskort med, hvor den pågældende sti ikke var med. Det har ægteparret Zøllner og Knold Nielsen ifølge kommunen holdt sig til, selvom der efterfølgende er lavet et nyt fredningskort, hvor 'Kirkestien' nu er påtegnet.
Af fredningen har det hele tiden stået klart, at ingen stier i området må nedlægges, ligesom det af sagen fremgår, at ægteparret også har fået udbetalt erstatning for, at stien løber over deres jord.
I december 2015 varslede kommunen et påbud overfor grundejerne i forhold til naturbeskyttelsesloven §26a om adgang til stien.
Ifølge Team Plan og Byg mener de via deres advokat, at de har fulgt proceduren i naturbeskyttelsesloven og skriftligt orienteret kommunen om nedlæggelse af stien. Men det er en skriftlig henvendelse Fredensborg Kommune aldrig har modtaget, meddeler landskabsarkitekt Eva Hansen fra Team Plan og Byg.
Fredensborg Kommune er nu ved at udarbejde en plejeplan for Kelleris-fredningen.

null

Publiceret 27 September 2016 11:00