Ifølge Ellen Emmeluth har de nye ejere blandt andet asfalteret vejen og tyndet ud mellem i træerne på den store naturgrund. De nye ejere mener dog ikke, at de har gjort noget forkert. Foto: Peter Mailand

Ifølge Ellen Emmeluth har de nye ejere blandt andet asfalteret vejen og tyndet ud mellem i træerne på den store naturgrund. De nye ejere mener dog ikke, at de har gjort noget forkert. Foto: Peter Mailand

Nuværende ejere:

'Vi har overholdt servitutten til punkt og prikke'

De nuværende ejere, der overtog Fredsgården i 2015 mener de ikke, at de har gjort noget forkert

Uge-Nyt har været i kontakt med Fredsgårdens nuværende ejere, Per Bøjesen og Majbrit Hjerrild, der købte ejendommen på tvangsauktion i 2015.

De mener ikke, at de har gjort noget forkert, fremgår det af et skriftligt svar, som de har sendt til Uge-Nyt.

Ifølge servitutten er køber forpligtet til at 'bevare og pleje stedet som det er' 30 år frem i tiden. Mener I, at det er overholdt?

"Vi har overholdt servitutten til punkt og prikke. Der er udelukkende foretaget forbedringer for miljø, klima og biodiversitet på matriklen siden overtagelse i 2015. Herunder kan nævnes fjernelse af affald, opførelse af klimavenlig bolig, og etablering af ny sø. Søen er anlagt efter vejledning af Fredensborg Kommune, så den giver de bedste livsbetingelse for frøer, tudser, salamandre og andre vandlevende dyr og insekter. Der er et meget rigt dyreliv på matriklen, som vi selvfølgelig værner om," skriver de.

Selvom Ellen Emmeluth frygter, at både hende og Hanne Emmeluths urnenedsættelsessted også er blevet fjernet, så fastslår Per Bøjesen overfor Uge-Nyt, at urnepladsen stadig er intakt.

"Hanne Emmeluths urne er her fortsat og der er også reserveret en plads til Ellen Emmeluth til den dag hun går bort. Og det kommer en kommende køber jo også til at overtage, for det står jo i servitutten og det har vi ikke rørt," siger han.

Ellen Emmeluth vil nu lægge sag an mod jer. Hvad siger I til det?

"Vi har ingen kommentarer," lyder det.

Publiceret 03 December 2019 06:00