De fire, der mandag aften modtog prisen på vegne af Den Grønne Studenterbevægelse, var: Jeppe Høstgaard Poulsen, Klara Sørensen, Kolja Dahlin og Mads Tudvad. På billedet ses – ud over de fire – desuden i midten forstander Rasmus Meyer og Lars Koch. De resterende er aktive i Den Grønne Studenterbevægelse. Foto: Krogerup Højskole

De fire, der mandag aften modtog prisen på vegne af Den Grønne Studenterbevægelse, var: Jeppe Høstgaard Poulsen, Klara Sørensen, Kolja Dahlin og Mads Tudvad. På billedet ses – ud over de fire – desuden i midten forstander Rasmus Meyer og Lars Koch. De resterende er aktive i Den Grønne Studenterbevægelse. Foto: Krogerup Højskole

Hal Koch-prisen går til Den Grønne Studenterbevægelse

Den Grønne Studenterbevægelse modtog mandag en stor demokratisk anerkendelse i form af Hal Koch-prisen, som tildeles organisationer og projekter, der påtager sig et særligt ansvar for demokratiets udvikling

Den Grønne Studenterbevægelse er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018 med det formål at være en ny, bred bevægelse, som kan skabe politisk handling på alle niveauer. Den Grønne Studenterbevægelse står blandt andet bag skolestrejker, klimamarcher og ’den ugentlige klimapåmindelse’ i alle Danmarks største byer og er ikke kun for studerende men en bred bevægelse for alle, som vil engagere sig i den grønne omstilling.

Den Grønne Studenterbevægelse tildeles Hal Koch-prisen for at have bidraget til at mobilisere tusindvis af unge omkring vor tids største udfordring – klimakampen. Det fortæller Ramus Meyer, der er forstander på Krogerup Højskole og medlem af Hal Koch-prisudvalget:

"Den grønne studenterbevægelse er den helt rigtige prismodtager i år. På en inspirerende og engagerende måde har bevægelsen sat tidens vigtigste spørgsmål på dagsordenen. Hal Koch skriver et sted, at ’tilskuerens rolle er blevet uanstændig’. Den Grønne Studenterbevægelse har året igennem, på en inviterende måde, mindet os om, at stillet overfor de store samfundsudfordringer kan ingen af os tillade os at melde pas. Det er så fortjent, at de får prisen," siger Rasmus Meyer i en pressemeddelelse.

Lars Koch, som er politisk chef hos Mellemfolkeligt Samvirke – og barnebarn af Krogerups stifter, Hal Koch, supplerer:

"I løbet af foråret 2019 udviklede valgkampen sig til et klimavalg skubbet frem af særligt de unges mobilisering. Den Grønne Studenterbevægelse har været med til at skabe en sand folkelig bevægelse, hvor vi alle i det private og som mennesker kan træffe vores eget valg om at leve mere klimavenligt. Det er blevet mainstream – i mange segmenter – at blive vegetar eller skære ned på kødforbruget, og vi tænker os lidt mere om inden vi flyver og tænder varmen," siger Lars Koch.

"Men Den Grønne Studenterbevægelse insisterer også på, at klimakampen er politisk. At vi i fællesskab og gennem det demokratiske system skal skabe fælles handlinger. Vi er pinedød nødt til at udvide det demokratiske beslutningsrum til klimaproblematikken, for vi kan kun løse fælles globale problemer i fællesskab og samarbejde."

Det er Krogerup Højskole, som har indstiftet prisen efter højskolens grundlægger og første forstander, Hal Koch, som var optaget af at udvikle et demokrati baseret på dialog og samtale.

Hal Koch var også optaget af at ’opdrage’ de unge til demokrati og tage aktivt del i samfundet, fortæller Lars Koch.

"Hal Koch så – naturligt nok – ungdommen som fremtidens håb. Han er formentlig ved at revne af stolthed og glæde i sin grav over, at præcis de unge, han var så optaget af, i dag er dem, der sætter den politiske og demokratiske dagsorden. Ikke bare i Danmark, men globalt. Og det er ham helt sikkert en stor glæde, at Krogerup er arnested for mange af de unge klimaaktivister, der driver Den Grønne Studenterbevægelse og andre ungdomsbevægelser. Det var præcis dét, der var hans målsætning med at etablere højskolen. At skabe et sted, hvor ungdommens kan mødes og bidrage til at sætte dagsorden," siger Lars Koch, som motiverer prisen til Hal Koch-uddelingen.

Prisen blev overrakt mandag 4. november kl. 19 i forbindelse med Krogerup Højskoles store årlige demokrati-symposium, hvor fire af de aktive unge i Den Grønne Studenterbevægelse er tilstede og modtager Hal Koch-prisen.

Publiceret 05 November 2019 08:53