Ballade om den gamle biograf spidser til

Borgmester Thomas Lykke Pedersen går ind i sagen om Kulturhuset den gamle biograf i Fredensborg

Den gamle biograf Parterne står stejlt overfor hinanden i sagen om den gamle biograf i Fredensborg.

Selvom Poul Juul har meddelt, at han ikke vil fortsætte som formand, hvis den nye driftsaftale med Fredensborg Kommune træder i kraft, så har Fredensborg Kommune ignoreret budskabet og fremsendt den nye driftsaftale til underskrift.

Og det har fået Poul Juul op i det røde felt.

"Kulturforeningen har gentagne gange har meddelt forvaltningen, at vi hverken kan eller vil indgå en aftale med det foreslåede indhold. Men forvaltningen er åbenbart ikke særligt lydhør. Vi finder det forkasteligt, at forvatningen totalt har undladt på forhånd at forhandle sit forslag til ny aftale med os," siger han og fortsætter:

"Aftalen er forvaltningens frihåndsarbejde, der er forelagt Kulturudvalget uden at være forhandler med Kulturforeningen. Den fremsendte aftale fremtræder derfor som et rent diktat. Hvordan synes kommunen selv det stemmer med positive politiske slagord som borgerindflydelse og medinddragelse?," spørger han.

Fælleserklæring

I håb om at få Poul Juul til at forstætte, er borgmester Thomas Lykke Pedersen nu gået ind i sagen. I en fælleserklæring under overskriften 'Fredensborg Gl. Biograf – hvad er fakta?' forsøger borgmesteren og formanden for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen (K) at rede trådene ud.

"Kulturudvalget har besluttet, at der skal indgås en ny driftsaftale med Kulturforeningen om brugen af Den Gl. Biograf, da der pt. ikke er en holdbar aftale. Ønsket er at opnå en helt almindelig aftale, som fastlægger ansvarsfordelingen mellem brugerne: Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf (FKFGB) – og ejeren: Fredensborg Kommune," skriver de to i en fælleserklæring og fortsætter:

"Den nye driftsaftale skal gøre det klart, hvem der har ansvar for husets vedligeholdelse, udstyr mv. og sikre, at huset er åbent og tilgængeligt for alle foreninger, som har ønske om at bruge huset til deres arrangementer," skriver de.

Misforståelse

Ifølge Poul Juul vil den nye driftaftale reelt flytte magten til embedsmændene, men der har den altid ligget, fremgår det af fælleserklæringen.

"Kommunen har aldrig overdraget Fredensborg Gl. Biograf til Kulturforeningen til selvforvaltning. Den opfattelse må desværre bero på en misforståelse," skriver de.

Til det siger Poul Juul:

"Vi har indgået en aftale om at Kulturforeningen skal stå for driften af den gamle biograf. Men jeg har meddelt bestyrelsen i Kulturforeningen, at jeg hverken kan eller vil indgå en aftale på de vilkår," siger han og tilføjer:

"Vi er voksne mennesker, men den her aftale reducerer Kulturforeningen og dens bestyrelse til "nyttige idioter", der skal tage ansvar for arrangementer og praktisk arbejde som eksempelvis opsætning af stole og borde udført under ledelse af forvaltningen," siger han.

I den erklæringen skriver Thomas Lykke Pedersen og Ulla Hardy-Hansen:

"Det er vigtig at gøre sig klart, at kommunens administration handler inden for de politisk afstukne rammer og derfor henvender sig til foreningen i disse sager. I øvrigt har vi dygtige og venlige folk ansat i vores administration, som hver dag gør sig stor umage for at understøtte foreningslivet," lyder det.

Men det kalder Poul Juul 'mangel på respekt'.

"Det er en total mangel på respekt for voksne, engagerede og dygtige mennesker, der ønsker at udføre et stykke kulturelt arbejde for deres egen by. Det gør samtidig byrådspolitikernes ros og hurraråb for os frivillige helt til grin," siger han til Uge-Nyt.

Publiceret 23 October 2019 14:15