Den ny bydel på Cirkelhusgrunden i Kokkedal vil forbedre Fredensborgs handelsbalance på udvalgsvarer betydeligt - på bekostning af Hørsholms. Men der skulle ifælge en analyse være nok at tage af.

Den ny bydel på Cirkelhusgrunden i Kokkedal vil forbedre Fredensborgs handelsbalance på udvalgsvarer betydeligt - på bekostning af Hørsholms. Men der skulle ifælge en analyse være nok at tage af. Dronefoto: Søren Hempel

Sådan påvirker ny bymidte i Kokkedal økonomien i lokalområdet:

Bymidte æder økonomisk luns fra Hørsholm

To analyser når frem til hvert sit billede af, hvad den kommende bymidte i Kokkedal betyder for handelslivet i lokalområdet

Af
Fred Jacobsen

Når den kommende bymidte i Kokkedal står færdig kommer de nuværende handelsdrivende i lokalområdet til at betale en pris. Spørgsmålet er bare, hvor høj prisen bliver. To analyser når frem til hvert sit billede af, hvad den kommende bymidte i Kokkedal betyder for handelslivet i lokalområdet.

Til det siger detailhandelsekspert og ekstern lektor ved CBS, Per Østergaard Jacobsen, der selv bor i Rungsted:

"Det er lige som at bestille en maler til at male kronprinsen eller statsministeren: Kunstneren har frie hænder. Her er jeg ikke sikker på, de har været helt frie. Penslen er ført lidt i forventning om at nå frem til et resultat," siger han til Uge-Nyt.

Resultatet, som Per Østergaard Jacobsen henviser til, kan man læse i en analyse, som rådgivningsfirmaet COWI i 2017 lavede i forbindelse med Fredensborg Kommunes ansøgning om at få Cirkelhusgrunden godkendt som aflastningsområde.

Detailhandelsekspert og ekstern lektor på CBS Per Østergaard Jacobsen, Rungsted.

Detailhandelsekspert og ekstern lektor på CBS Per Østergaard Jacobsen, Rungsted. Foto: Peter Mailand

Markant overskud...

I analysen kan man læse, at der med 149 procent er et markant overskud på handelsbalancen på udvalgsvarer i Hørsholm Kommune. Handelsbalancen er udtryk for, at når det samlede forbrugsgrundlag er 100 kroner, så bliver der købt for 149 kr. i Hørsholms butikker. Eller sagt på en anden måde: Et stort antal mennesker kommer til Hørsholm for at købe ind.

COWI har også regnet sig frem til, at når - eller hvis - Cirkelhusgrunden er eller bliver fuldt udbygget med forretninger, biograf, hotel, skoler og boliger, så vil det påvirke Hørsholms handelsbalance negativt.

Dog ikke værre end at der vil være et solidt overskud. Man kan også sige: Der er rigeligt at tage af.

COWI-analysen er baseret på tal fra 2016 og står i skarp kontrast til den seneste detailhandelsanalyse fra august 2019, som Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) har lavet for Hørsholm Kommune.

...og underskud

I den er Hørsholms handelsbalance negativ, både når det gælder dagligvarer og ud-valgsvarer, men især for udvalgsvarer, hvor den er på 81 procent. Det vil sige, at når der er 100 kroner at bruge af i Hørsholm, bliver der brugt 81 kroner i kommunens egne butikker at købe udvalgsvarer for.

Det er Cirkelhusgrundens nye ejere, UTF Invest, der har bestilt rapporten hos COWI forud for Fredensborg Kommunes ansøgningen om tilladelse til at udvikle Cirkelhusgrunden til aflastningsområde. Siden er det formelt ændret til at blive kaldt en ny bydel, hvilket ifølge Joacim Bruus-Jensen, direktør i Nord Partners, ikke ændrer ved det, området er udset til.

Nye tal er på vej

Nord Partners har til opgave for UTF Invest at udvikle Cirkelhusgrunden, og Joacim Bruus-Jensen erkender, at de to forskelligartede analyser er et problem.

"De er lavet på forskellige grundlag. Vi er i færd med at analysere det og forventer nye aktuelle tal i løbet af nogle uger," siger han til Uge-Nyt. Med den tilføjelse, at COWI "skal kunne redegøre for forskellene."

"Ellers har de et monster problem, " lyder det fra Joacim Bruus-Jensen, der understreger, at der "selvfølgelig" skal kunne tages beslutninger "på et oplyst grundlag, der er enighed om".

Fredensborg har bolden

Uge-Nyt erfarer, at COWI-analysen er blevet problematiseret på et fælles møde mellem politikere og topembedsfolk fra Hørsholm og Fredensborg Kommune og udvikleren, Joacim Bruus-Jensen. Mødet endte blandt andet med, at Fredensborg Kommune nu skal undersøge tallene nærmere.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, miljø- og klimaudvalget (PMK) i Fredensborg, deltog i fællesmødet. Han er enig i, at grundlaget "skal være retvisende" og henviser til Nord Partners og Joacim Bruus-Jensen som den der 'har bolden'.

Useriøst og for dårligt

Viceborgmester i Hørsholm og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R), synes allerede problemet er stort.

"Hvis COWI's tal er korrekte, er al snak om krise for detailhandelen aflyst," mener Klitgaard, der oplever, at COWI-tallene signalerer, "at vi (Hørsholm, red.) har så meget i forvejen." Han mener analysen er useriøs, "lavet på løst grundlag og for dårlig".

FAKTA

Denne artikel omhandler to rapporter

 • "Grundlag for udpegning af aflastningsområde, Cirkelhusgrunden" udarbejdet for UTF Invest, september 2017
 • "Hørsholm Kommune, detailhandelsanalyse udarbejdet af Institut for Center-Planlægning (ICP A/S), august 2019

Definition på handelsbalance: Den realiserede omsætning i butikkerne i en kommune i forhold til forbruget i kommunen.

COWI-rapporten:

 • Før Cirkelhuset: Hørsholm Kommune har et forbrugsgrundlag på 620 mio. kr. på udvalgsvarer og omsætter for 930 mio. kr = Handelsbalance på 149 procent. (2016)
 • Efter Cirkelhuset: Omsætningen falder til 820 mio. kr. = Handelsbalance på 132 procent.
 • Før Cirkelhuset: Fredensborg Kommune har et forbrugsgrundlag på 1 mia. kr. og omsætter for 210 mio. kr. = Handelsbalance på 21 procent. (2016)
 • Efter Cirkelhuset: Omsætningen stiger til 880 mio. kr. = Handelsbalance 88 procent.

Fra analysens konklusion:

 • Samlet set vil "det sammenhængende byområde Hørsholm-Kokkedal" (med ca. 35.000 indbyggere, red.) med den udbyggede Cirkelhusgrund opnå en handelsbalance på 95 procent. "På kommuneniveau hæves handelsbalancen for Fredensborg fra et meget lavt til en betydeligt bedre balance, mens overskuddet i Hørsholm Kommune mindskes.

ICP Detailhandelsanalyse:

 • Hørsholm Kommune har et forbrugsgrundlag på 955 mio. kr. på udvalgsvarer og omsætter for 774 mio. kr. = Handelsbalance 81 procent (2018).
 • For dagligvarer er de tilsvarende tal henholdsvis 1792 og 1721 mio. kr. = Handelsbalance 96 procent (2018).
 • Fra 2010 til 2018 er handelsbalancen på udvalgsvarer gået fra 96 til 81 procent, for dagligvarer fra 107 til 96 procent.
 • I en analyse, ICP A/S har lavet for Fredensborg Kommune i september 2017, er handelsbalancen på udvalgsvarer i Fredensborg Kommune i 2016 på 18 procent, og er faldet fra 28 procent i 1998.

Publiceret 22 October 2019 07:00