Alle tre månedsmålinger efter Miljøstyrelsens påbud viser, at dioxinudledningen fra affaldsforbrændingsanlægget Norfors i Hørsholm ligger inden for grænsværdien.

Alle tre månedsmålinger efter Miljøstyrelsens påbud viser, at dioxinudledningen fra affaldsforbrændingsanlægget Norfors i Hørsholm ligger inden for grænsværdien. Foto: Søren Hempel

Norfors:

Tre godkendte målinger i træk

Affaldsforbrændingsanlægget skal nu snakke med Miljøstyrelsen om hvor ofte røggassen skal måles

Af
Fred Jacobsen

Norfors, det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg i Hørsholm, har siden sommerens problemer med udledning af dioxiner tilsyneladende fået styr på det der kommer op fra skorstenen.

Den tredje og seneste månedlige præstationsmåling, som Norfors i sommer fik påbudt af Miljøstyrelsen efter en række overskridelser af grænsværdien, viste en udledning på 0,008 ng/Nm3 (nanogram pr. kubiknanometer, red.). Det er ifølge selskabets hjemmeside otte procent af den gældende grænseværdi for dioxinudledning på 0,1 ng/Nm3. Målingen blev foretaget 19. september.

Miljøstyrelsens påbud forpligtede blandt andet selskabet til at foretage kontrolmålinger en gang om måneden i stedet for de sædvanlige to gange om året. Og skulle det efter tredje måling vise sig, at dioxinudledningen holder sig inden for grænseværdien, ville påbuddet kunne anses for at være opfyldt.

Norfors vil derfor nu tage en snak med Miljøstyrelsen for at planlægge overvågningsfrekvensen fremover.

Referater offentliggøres

På Norfors' hjemmeside kan man også læse, at direktionen har redegjort for udledning af dioxin og furaner fra Norfors forbrændingsanlæg fra 2012 frem til i dag. En redegørelse, der havde særligt fokus på de tilfælde, hvor der er målt overskridelse af de gældende grænseværdier.

På baggrund af redegørelsen har bestyrelsen, som har Hørsholm-borgmester Morten Slotved (K) for bordenden som formand, besluttet

 • at Norfors iværksætter en teknisk udredning af mulighederne for effektivisering af ovnlinje 4’s røggasrensning,
 • at Norfors indleder en dialog med Miljøstyrelsen om frekvensen af fremtidige dioxinmålinger på ovnlinje 4,
 • at referater fra Norfors bestyrelsesmøder fremover lægges på Norfors hjemmeside.

Du kan læse redegørelsen HER.

Miljøstyrelsens påbud af 3. juli kan du læse HER.

SAGEN KORT

 • Marts: Røggassen fra ovnlinje 4 på Norfors' affaldsforbrændingsanlæg måles rutinemæssigt.
 • Maj: Målinger viser, at der udledes mere af giftstoffet Dioxin end grænseværdien tillader. Ovnlinjen lukkes ned.
 • Juli: 3. juli udsteder Miljøstyrelsen et påbud til Norfors' affaldsforbrændingsanlæg i Hørsholm, fordi ovnlinje 4 ved målinger i marts overskred grænseværdien for udledningen af Dioxin med op til tre gange. Af påbuddet fremgår det, at grænseværdien er overskredet syv gange siden 2014: En gang i 2014, en gang i 2015, to gange i 2017, togange i 2018 og igen i marts 2019.
 • Juli: Samme dag genstartes ovnlinje 4 efter en såkaldt revision. Der blev fundet en utæthed i filteret. Det blev repareret, og der er tilført mere af rensestoffet aktivt kul.
 • Juli: 11. juli foretages en lynmåling, der viser, at der stadig kommer for meget Dioxin fra skorstenen.
 • Juli: Der foretages en måling efter Miljøstyrelsens påbud - og derefter bliver ovnlinjen lukket ned.
 • August: 8. august får Norfors resultatet af undersøgelsen fra 18. juli. Dioxin-indholdet ligger under grænseværdien.
 • September: 13. september kommer resultatet af august-målingen. Dioxin-indholdet ligger under grænseværdien.
 • Oktober: 3. oktober kommer resultatet af september-målingen. Dioxin-indholdet ligger under grænseværdien

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Rudersdal og Hørsholm kommuner.

I Norfors' interessentkommuner er der i alt ca. 202.000 indbyggere.

Publiceret 18 October 2019 07:50