Nabokommunen Fredensborg vil gerne sende den tunge lastvognstrafik ned omkring Hørsholm og Isterødvejen, men kan ikke gøre det uden Hørsholms blåstempling.

Nabokommunen Fredensborg vil gerne sende den tunge lastvognstrafik ned omkring Hørsholm og Isterødvejen, men kan ikke gøre det uden Hørsholms blåstempling. Arkivfoto: Morten Timm

Hørsholm Kommune:

Vi siger ikke bare ja til modulvogntog

Fredensborg og Hørsholm er enige om at Isterødvejen skal være statsvej, men ikke om der skal køre 25 m lange lastbiler på vejen

Af
Fred Jacobsen og Peter Mailand

Modulvogntog Fredensborg vil gerne have Hørsholm til blåstemple, at der må køre op til 25 m lange modulvogntog på Isterødvejen i Hørsholm Kommune.

Det stempel kommer Fredensborg dog til at vente på, viser det sig efter det seneste møde i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, der blev afholdt mandag 30. september.

"Vi er enige med Fredensborg i, at Isterødvejen skal omklassificeres til statsvej. Men ikke, at der skal køre modulvogntog på Isterødvejen," understregede viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R).

En to-trins-raket

"Det her er en to-trins-raket," supplerede Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning om, at skille de to ting ad.

Byrødderne skulle på mødet tage stilling til, om borgmesteren kan være medunderskriver på et brev, der skal stiles til den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) med ønsket om at opklassificere Isterødvejen til statsvej.

Det er et krav, Hørsholm Kommune har stillet for overhovedet at ville snakke om at tillade modulvogntogene at køre gennem Hørsholm Kommune.

Baggrunden er, at Fredensborg Kommune gerne vil slippe for, at de store lastbiler, der blandt andet transporterer biomasse fra havnen i Hundested til Forsyning Helsingør - og kører tilbage igen - buldrer gennem Fredensborg by. Til stor utilfredshed for borgerne. Kommunen ser derfor helst, at de kører uden om slotsbyen over Roskilde, Hillerød, Helsingørmotorvejen og Isterødvejen.

Hillerød har nikket ja til det, mens Hørsholm har forlangt en opklassificering til statsvej som en forudsætning for at snakke videre om en tilladelse.

Der var i kommunalbestyrelsen overvejende enighed om, at borgmesteren fint kan skrive under på det fælles brev, men med den bemærkning, at Hørsholm Kommune ikke har taget stilling til om der skal køre modulvogntog på Isterødvejen.

Ingen ønsker modulvogntog

Til det siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S):

"Der er ingen borgere der ønsker modulvogntog, men der vil jeg bare sige, at vi skal se på hvilke veje der kan bære modulvogntog. Og der må jeg bare sige, at hvis vi ser på Rute A6 og Isterødvejen, så mener jeg, at Isterødvejen bedre kan bære modulvogntog frem for Rute A6 i Fredensborg, hvor de jo kører igenem et beboelseskvarter, så min holdning er, at de skal køre på Isterødvejen," siger han til Uge-Nyt.

I det fællesbrev fra de tre borgmestre i Hillerød, Hørsholm og Fredensborg inviterer de tre borgmestre sig til et møde med de nye transportminister Benny Engelbrecht (S).

Og inden mødet er Thomas Lykke Pedersen fortrøstningsfuld.

"Vi har en god dialog med Hørsholm, så vi fortsætter ufortrødent," siger han.

SAGEN KORT

  • Trafikaftalen fra 2016 åbnede mulighed for at flytte modulvogntogstrafikken, hvis Fredensborg kunne sørge for den nøvendige finansiering og accept fra Hullerød og Hørsholm kommuner
  • I april 2018 blev Fredensborgs og Hørsholms borgmestre enige om at Isterødvejen bør opklassificeres og at Fredensborg 'har bolden' i forhold til at henvende sig til ministeren.
  • Det er det, der sker nu.
  • Ud over at opklassificeringen skal være på plads, vil Hørsholm friholdes for de udgifter, en ombygning af vejen til modulvogntog vil medføre, og kommunen vil sikre sig, at trafiksikkerheden ikke ændres af de store lastbiler.
  • En analyse, Hørsholm Kommune har foretaget, siger, at modulvogntogene generelt ikke vil påvirke trafikanterne væsentligt og at trafiksikkerheden ikke vil blive væsentligt forringet.

Publiceret 04 October 2019 09:00