Borgmester Thomas Lykke Pedersen glæder sig over, at Fredensborg Kommune sidste år sparede knap 30 millioner kroner gennem en tæt opfølgning af leverandører. Arkivfoto.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen glæder sig over, at Fredensborg Kommune sidste år sparede knap 30 millioner kroner gennem en tæt opfølgning af leverandører. Arkivfoto. Jakob Boserup

Fredensborg sparede 30 millioner kroner på ny procedure

Sidste år sparede Fredensborg Kommune 30 millioner kroner gennem tæt opfølgning på kommunens kontrakter med leverandører. Proceduren inspirerer nu andre kommuner

Knap 30 millioner kroner. Så mange penge sparede Fredensborg Kommune sidste år gennem en tæt opfølgning på kommunens mange kontrakter med private og offentlige leverandører samt en professionalisering af kommunens indkøb og udbud. Nu har Fredensborg Kommune udvidet konceptet og det har vakt stor interesse fra flere sider. Det gælder blandt andet Kommunernes Landsforening, flere andre kommuner. Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Med vores eget koncept for at følge op på kommunens kontrakter med vores leverandører har vi skabt en langt større præcision i forhold til, at vi får de aftalte leverancer og produkter til den aftalte pris. Det kan måske virke banalt, men selvom kontrakter på den ene side ofte er meget komplekse og omfattende, så handler det på den anden side i høj grad også om at etablere en god dialog og samarbejde med virksomhederne i den daglige opfølgning. Jeg er derfor glad for, at vi med dette koncept i endnu højere grad lykkes med at borgerne får størst muligt værdi af deres skattekroner", siger han.

Af gevinsten på de knap 30 millioner kroner i 2018 er de 15,6 millioner kroner sendt retur til kommunekassen. Den resterende del af gevinsten er forblevet i budgetterne og har således kunnet anvendes til øget service.

Udover den direkte økonomiske gevinst kommer indirekte gevinster i form af eksempelvis et mere professionelt samarbejde med de private virksomheder, undgåede prisstigninger, undgåede betalinger, præciserede kontraktbilag og større værdi af indgåede kontrakter samt forbedring af det juridiske fundament i kommunens kontrakter.

/pm

Publiceret 03 October 2019 10:00