father and little daughter go to school or daycare, education

father and little daughter go to school or daycare, education nadezhda1906 - stock.adobe.com

SF og R kræver mere velfærd og flere pædagoger

Både SF og Radikale Venstre går til budgetforhandlingerne med krav om mere velfærd og flere pædagoger

Bedre velfærd til børn, skole og ældre. Sådan lyder kravet fra SF's formand Hanne Berg som optakt til de kommende budgetforhandlinger.

"SF kræver flere pædagoger til de vuggestuer og børnehaver, der har flest børn af udsatte familier. I dag har vi afsat en socioøkonomisk pulje på 1,6 millioner kroner til de mest udsatte børn. Det er jo rystende, så lidt der er tiltænkt de mest udsatte familiers børn i deres tidlige barndom. På skoleområdet har vi afsat en tilsvarende pulje på 8,3millioner kroner pr. år, der munder ud i 15 flere skolelærere," lyder det fra Hanne Berg.

Det får opbakning fra de Radikale Venstre, der går til budgetforhandlingerne med det formål at skabe bedre rammer i daginstitutionerne, lyder det fra formand, Lars Simonsen.

"En af de Radikale Venstres mærkesager er at skabe de bedste rammer for vores børn i vores daginstitutioner, og vi vil derfor arbejde for, at den igangværende analyse af forholdet mellem antallet af voksne og børn i kommunens dagtilbud bliver lavet så præcist som muligt, så det kan blive et redskab til at forbedre kvaliteten i vores dagtilbud," lyder det.

Ingen skattelettelser

Modsat sidste år skal Fredensborg Kommune i år ikke spare 25 millioner kroner på budgettet. For den nye regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en ny aftale for kommunernes økonomi, der letter også økonomien i Fredensborg Kommune.

Men selvom Fredensborg Kommune i år har en kassebeholdning på omkring 230 millioner kroner, skal pengene, hverken bruges på skattelettelser som de konservative har foreslået en eller ny svømmehal som Socialdemokratiet ønsker, mener Lars Simonsen.

"Vi går fortsat ikke ind for en ny svømmehal, før end kommunen har afviklet sin gæld efter planen i 2024. Vi går heller ikke ind for, at der aktuelt er plads til skattelettelser i millionklassen, som nogle partier har foreslået," siger han.

Publiceret 01 October 2019 06:00