Arkivfoto.

Arkivfoto.

Populær områdebetjent får opbakning fra flere sider

Nordsjællands Politi: Han har selv ønsket et andet job

Fra flere sider bliver der nu udtrykt bekymring over, at områdebetjenten for Fredensborg Kommune, Martin Beck, stopper.

Først var det byrådesmedlemmet og SSP-medarbejderen, Cømert Consuz, der ved mandagens byrådsmøde mente, at udskiftningen af områdebetjenten vil skade det forebyggende arbejde, blandt de unge i Kokkedal og Nivå. Men Consuz antydede, at det ikke var områdebetjentens ønske at stoppe.

Cømert Sonsuz, er én af dem der bakker Martin Beck op. Arkivfoto.

Cømert Sonsuz, er én af dem der bakker Martin Beck op. Arkivfoto.

"Martin Beck var glad for sit arbejde!," sagde Cømert Consuz.

Det fik borgmester Thomas Lykke Pedersen til at slå i bordet og afbryde sin kollega.

"Cømert, du må ikke nævne navne! Slet ikke i en personalesag fra Nordsjællands Politi," råbte borgmesteren.

Sagen er, at Nordsjællands Politi har en ordning, hvor områdebetjente i første omgang bliver ansat på ét års kontrakter. Det sker dels for at se om jobbet er noget for den enkelte betjent, men også for, at ledelsen i Nordsjællands Politi har mulighed for at udskifte områdebetjenten, hvis det ikke er det rigtige match. Men det bekymrer Cømert Consuz, der har brugt mange ressourcer op at bygge relationer op blandt de unge i Nivå og Kokkedal.

"Vi har brugt rigtig mange ressourcer på det her. Men vi risikerer, at stå i den samme situation om et år, hvor vi så igen har spildt en masse ressourcer," sagde han.

Og det bakkes op af de to almennyttige boligselskaber, Fredensborg Boligselskab og Vibo i Nivå.

"Martin har som lokal politibetjent gjort et stor indsats ved at opdyrke vigtige relationer med mange borgere og har opsamlet en omfattende viden om hvad der rører sig i vores lokalområde. Der er ingen tvivl om, at han har været med til at skabe en større tryghed blandt kommunens borgere. Vi er af den opfattelse, at det er ganske alarmerende at Nordsjællands Politi og deres nye indsats i forhold til alvorlig og utryghedsskabende kriminalitet i kommunens boligområder, hermed viser en eklatant undervurdering af det forebyggende arbejde som Martin Beck indtil nu har stået for," skriver de i en mail til Uge-Nyt og fortsætter:

"En ny betjent vil formentligt efterfølge Martin i stillingen, men ingen - og muligvis heller ikke Nordsjællands politi - vil være i tvivl om, at det vil tage lang tid at genopbygge det netværk som Martin Beck har fået etableret. Vi vil opfordre Nordsjællands Politi til at genoverveje deres beslutning, som vil skade og dermed stække den forebyggende indsats som bør være en garanti for trygheden blandt borgerne i Fredensborg kommune," skriver de i mailen.

I et svar på kritikken skriver Carsten Spliid, fra Nordsjællands Politi.

"Vi er de første der beklager, at områdebetjenten i Fredensborg kommune ikke har genansøgt sin egen stilling der i første omgang løb et år. Martin har ønsket at blive beskæftiget med andet politiarbejde," skriver Carsten Spliid og fortsætter:

"11 af vore nuværende områdebetjente fortsætter i deres stillinger og vi ansætter tre nye, der meget gerne skulle være endelig på plads 1. oktober. Når vi har det endelige områdebetjenthold på plads sætter vi de teams, der servicerer de enkelte kommuner – herunder Fredensborg kommune der har både et SUB område og et bobleområde henholdsvis i Nivå og Kokkedal. Det betyder, at der udover områdebetjente er dedikerede medarbejdere til både Nivå og Kokkedal, således at det tværsektorielle samarbejde mellem boligselskaber, kommunen og politiet kan fortsætte på et endda rigtigt højt niveau," skriver han og fortsætter.

"Jeg vil gerne slå fast at vi altid tilstræber mest mulig kontinuitet, især når det handler om relationsarbejde som det områdebetjentene udfører. Der kan dog være gode grunde til at stoppe op og ændre på sammensætning og bemanding, hvilket er sket i dette tilfælde. Vi betragter samarbejdet med både Fredensborg kommune og boligselskaberne i både Nivå og Kokkedal som særdeles godt, og vi har siden 2012 været tilstede både i Nivå og Kokkedal og har kontinuerligt haft fokus på de udfordringer der har været i de to boligområder i Nivå og Kokkedal," skriver han.

Jeg har taget kontakt til bestyrelserne i Fredensborg Boligselskab og Vibo for at give dem en mere detaljeret orientering om den fremtidige betjening fra os herunder, hvordan vi tænker at det tværsektorielle samarbejde kan styrkes endnu mere, idet der både er nye medarbejdere hos os, i kommunen og i det boligsociale arbejde.

Vi lægger os i selen for at finde en værdig afløser for den nuværende områdebetjent til at servicere fredensborg kommune, mest udenfor SUB og bobleområderne, så det hele ikke drejer sig om disse områder, mens de Særlige områdebetjente fra SOF er dem der i stor udstrækning er ansvarlige for indsats og samarbejde i disse områder. Det betyder selvsagt, at der er en stor forventning om et fortsat godt internt samarbejde mellem områdebetjent og SOF udover, at der skal være et progressivt og vedholdende tværsektorielt samarbejde mellem Boligselskab, boligsocial indsats, kommunen og politiet.

Publiceret 10 September 2019 07:00