Sådan kan der komme til at se ud i Fredensborg, når projektet Den Grønne Slotsby er gennemført.

Sådan kan der komme til at se ud i Fredensborg, når projektet Den Grønne Slotsby er gennemført.

'Den Grønne Slotsby' vedtaget i byrådet

De konservative stemte imod, og DF skiftede holdning, da det store byforsnyelsesprojekt blev vedtaget i byrådet mandag aften

Med undtagelse af de konservative vedtog byrådet mandag aften at gennemføre de to første etaper af 'Den Grønne Slotsby', der er et byfornyelsesprojekt i Fredensborg til omkring 20 millioner kroner.

Dermed får hele området ved Kulturhuset, Bagerdammen, Langedammen og adgangen til slottet et løft. Samtidig får børnene en ny kulturhistorisk inspireret legeplads ved Langedammen. Den udtjente asfalt på Jernbanegade udskiftes med en ny belægning, som passer til omgivelserne. Den nederste del af Jernbanegade mod Slotsgade får derudover en ny belægning.

Efterfølgende sagde formand for Plan,- miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R):

"Der er ingen lette løsninger på de mange udfordringer og ønsker til bymidten, som er blevet rejst i løbet af processen. Vi har derfor lagt stor vægt på at inddrage alle interessenter undervejs og høre deres vurderinger. På den baggrund er jeg tilfreds med, at vi nu har vedtaget denne plan og jeg ser frem til at anlægsarbejdet går i gang", sagde han.

Lars Simonsen nævnte også parkeringssituationen som eksempel på, hvor planen er blevet justeret undervejs.

"Jeg tror, alle er enige om, at denne del af Fredensborg længe har trængt til et løft. Men området er samtidig nok også det sted i kommunen, der er knyttet flest forventninger og følelser til. Det forklarer også, hvorfor processen har taget så lang tid. Jeg er derfor glad for, at byrådet nu har vedtaget en plan for området og jeg tvivler ikke på, at byens borgere – når anlægsfasen er overstået - bliver glade for dette løft af byens unikke område," sagde han.

Samtidig udskydes etape 3, der omfatter belægningen i den sidste del af Jernbanegade.

"Vi udskyder etape 3, som vi vil tage stilling til i 2024," sagde Lars Simonsen.

Undervejs i projektet har både De Konservative og Dansk Folkeparti været imod, at der blev nedlagt p-pladser foran slottet. Men der kom lovning på, at der højst ville blive nedlagt 13 parkeringspladser skiftede DF holdning til sagen.

"Vi har lige holdt et lille minigruppe møde, og hvis der presses flere p-pladser ind foran slottet, så kan vi godt leve med at dem der bliver fjernet," sagde Flemming Rømer (DF).

Ulla Hardy-Hansen (K) stemte imod hele projektet:

"Man har taget det store flotte projekt, og så har man skåret lidt her og lidt her. Det er et ambuteret projekt, der ligger meget langt fra det oprindelige projekt der vandt arkitektkonkurrencen. Ligesom man heller ikke kan klippe håret af Mona Lisa, så kan man heller ikke amputtere det her projekt. Vi stemmer imod," sagde hun mandag aften i byrådssalen.

Efterfølgende rundede borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) af.

"Der er mange gange udtrykt bekymring om parkeringssituationen, når der nedlægges nogle af de nuværende parkeringspladser. Jeg er derfor tilfreds med, at der med denne plan både er fundet plads til flere handicap-pladser og p-pladser nær Kulturhuset, så der kun bliver 13 færre pladser tæt ved slottet end i dag. Samlet set er der fortsat mere end 500 p-pladser i bymidten til rådighed," sagde han.

Det endelige færdigprojekterede projekt skal vedtages af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Anlægsarbejdet forventes at begynde om ca. et år.

Publiceret 03 September 2019 10:00