Hanne Lindemann kan ikke få lov til at erstatte dette hus med et træhus uden at der skal bygges en mur omkring træfacaden. Det forstår hun ikke.

Hanne Lindemann kan ikke få lov til at erstatte dette hus med et træhus uden at der skal bygges en mur omkring træfacaden. Det forstår hun ikke. Foto: Fred Jacobsen

Uforståeligt:

Hanne skal bygge mursten rundt om sit nye træhus

Et træhus på Grønholtvej udfordrer kommuneplanens bestemmelser om, hvordan huse må se ud i landistrikterne. Politikere parat til dispensation og ændring af kommuneplanen

Af
Fred Jacobsen

Hanne Lindemann fatter det ikke: Hun må gerne bygge et nul-energihus af træ. Men der skal være en skalmur omkring det, så det ikke ser ud som et træhus. Selv om der kun 600 meter i lige luftlinje fra hendes ejendom står et hus af træ. Uden mur omkring.

Uforståeligt, tænker den 75-årige biolog, rejseleder og næsehornsekspert.

Hannes gamle klassekammerat, byrådsmedlem i Fredensborg Ulla Hardy-Hansen (K), fatter det godt: Netop derfor mener hun, at den regel, der udløser kravet om en mur omkring træhuset, er gammeldags og skal laves om.

Det mener hun så meget, at hun brugte sin initiativret til at få sagen på byrådsmødet 17. juni. Hvor den så aldrig kom op, fordi borgmesteren mente, at den nok bedst hører hjemme i fagudvalget, som er Plan-, miljø og klimaudvalget (PMK). Der skal sagen så behandles på det næste møde 13. august.

Forløbet er dette: Hanne Lindemann vil gerne erstatte sit nuværende lille hvide hus ved kanten af Grønholt Hegn for enden af en grusvej med et træhus. Mere specifikt et Trelleborghus på 140 kvadratmeter. Ud over at være af træ er der også et nul-energihus.

Besked: Byg en mur

Grunden ligger i landzone. Og den vil Fredensborg Kommune ikke have til at se ud som et andet Bullerby i et Astrid Lindgren univers. Derfor har hun fået besked på at bygge en skalmur omkring huset. En mur, der vil give hende en ekstra regning på 140.000 kr. Det vil hun ikke være med til.

600 m fra Hanne Lindemanns ejendom står dette hus - også i landzone.

600 m fra Hanne Lindemanns ejendom står dette hus - også i landzone. Foto: Trelleborghuse

"Det er mig en gåde," skriver Hanne Lindemann blandt andet i et brev, hvor hun forsøger at råbe borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) op, og fortsætter: "Alle taler om at fremtiden er at bygge i træ, hvorfor forlanger kommunen så mørtel og mursten udenom et nul-energihus. Det er hverken klimavenligt eller bæredygtigt, men gammeldags og spild af penge og ressourcer," lyder det fra Hanne Lindemann.

Disse træhuse er ikke en del af den danske traditionelle byggestil på landet

Og hun forstår slet ikke, at man på en ejendom i kun ca. 600 m i luftlinje fra hende har fået lov til at bygge et hus med synlige trævægge.

Forklaringen er denne: Forvaltningens krav om en mur omkring træhuset sker med henvisning til kommuneplanen, hvor man i punkt 5.1.5 kan læse, at der "normalt ikke" gives "tilladelse til facade i træ i boliger i landzone, med mindre særlige lokale landskabelige eller kulturhistoriske forhold taler for det."

Frygter svenske tilstande

Den retningslinje er ifølge centerchef Ulla Catrine Brinch fra Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv blevet til i kølvandet på mange ansøgninger om at opføre Trelleborghuse i landzone.

"Disse træhuse er ikke en del af den danske traditionelle byggestil på landet, men har sin kulturhistoriske baggrund i svensk byggestil. Man valgte altså at lave retningslinjen for at værne om den danske kulturhistoriske byggestil," skriver centerchefen i en mail til Uge-Nyt.

Vores kommuneplan bør ikke opfattes på linje med Moses 10 bud

Men hvordan kan det så være, at ejeren af ejendommen med adresse Kongevejen 74 - kun 600 m i lige linje fra Hanne Lindemann på Grønholtvej 35B - kunne få lov til at bygge et træhus? Selv om ejendommen også ligger i landzone?

Hanne Lindemann forstår ikke, at hun skal bygge en mur rundt om sit kommende træhus.

Hanne Lindemann forstår ikke, at hun skal bygge en mur rundt om sit kommende træhus. Foto: Privat

Andre regler for landbrug

Svaret er, at der gælder andre regler for beboelsesejendomme i landzone end for beboelseshuse på en landbrugsejendomme. Træhuset på Kongevej 74 - der som Hannes er et Trelleborghus - kunne bygges med træfacade, fordi det er et stuehus, der hører til en landbrugsejendom. Det kræver ikke landzonetilladelse, oplyser centerchef Ulla Catrine Brinch. Træhuset på ejendommen blev bygget i 2015.

I mangel på forståelse for disse - set fra Hanne Lindemanns vinkel - sære regler og denne åbenbart helt urimelige forskelsbehandling, greb hun fat i sin gamle klassekammerat Ulla Hardy-Hansen for at få sat skub i byggeplanerne, som nu reelt var gået i stå. Og her fandt hun forståelse.

Politisk opbakning

"Vores kommuneplan bør ikke opfattes på linje med Moses 10 bud – hugget i sten og givet af Gud. Så selvfølgelig kan det også lade sig gøre i dette meget jordbundne tilfælde. Ydermere nævnes i kommuneplanen, at der i særlige tilfælde åbnes mulighed for, at der kan tages hensyn til 'særlige lokale landskabelige eller kulturhistoriske forhold'," siger Ulla Hardy-Hansen til Uge-Nyt.

Hun mener, at Hanne Lindemanns hus' placering op ad Grønholt hegn "vil komme til at falde harmonisk ind i stedets miljø i naturlig sammenhæng med skovens træer, hvor dets materiale nu engang har haft sine 'rødder'. Det er da bæredygtighed i ordets egentlige forstand!"

Ønsker dispensation

Ulla Hardy-Hansen mener derfor, at der bør gives dispensation fra kommuneplanen, og at man i forbindelse med den næste revision af kommuneplanen skal lempe de rigide bestemmelser.

Lars Simonsen (R), formand for PMK, er på linje med sin konservative byrådskollega. Også han mener, at kommuneplanen trænger til et eftersyn.

"Der er nye tider med nye klimavenlige muligheder. Så ja, jeg synes linjen er for restriktiv. Måske var det sådan for ti år siden, men sådan bør det ikke være i dag," siger Lars Simonsen og henviser til, at Hanne Lindemanns hus' beliggenhed helt ude ved skovkanten.

Publiceret 03 August 2019 11:45