Norfors har i dag besluttet at lukke for den ovnlinje, der udstøder for meget af giftstoffet Dioxin.

Norfors har i dag besluttet at lukke for den ovnlinje, der udstøder for meget af giftstoffet Dioxin. Foto: Søren Hempel

Norfors lukker ned nu:

Udleder fortsat for meget Dioxin

Hurtigmåling kort efter opstarten tidligere på måneden viste fortsat for stor udledning af giftstoffet

Af
Fred Jacobsen

Det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg Norfors i Hørsholm har besluttet at lukke ovnlinje 4 ned efter den kontrolmåling, der finder sted i dag.

"Vi fik lavet en hurtigmåling 11. juli, kort efter at anlægget blev sat i drift igen, og her ligger udledningen af blandt andet Dioxin over grænseværdien. Derfor har vi aftalt med Miljøstyrelsen at lukke anlægget ned i dag," fortæller underdirektør Jan Olsen til Ugebladet.

Først når resultatet af dagens undersøgelse foreligger om nogle uger, bliver der taget stilling til, hvad der videre skal ske med ovnlinjen, oplyser underdirektøren.

Norfors i Hørsholm kom i sidste uge i søgelyset, fordi værket fik et påbud fra Miljøstyrelsen om at få styr på udledningen af Dioxin. I syv målinger siden 2014 blev der også i 2015, to gange i 2017, to gange i 2018 og igen i marts i år målt Dioxin over grænseværdien.

Den seneste udledning blev målt i marts og var den højeste overskridelse af grænseværdien siden 2014. Ovnlinje 4 blev herefter lukket ned.

Tiden blev udnyttet til at se efter årsagen til udledningen, og det viste sig at være en utæthed i filteret. Det er blevet lappet, og samtidig er rensningen af røggas med aktivt kul blevet intensiveret.

Efter dette arbejde blev ovnlinjen genstartet 3. juli. 11. juli blev der så lavet en hurtig måling, som så viste en overskridelse.

"Målingen på det tidspunkt er ikke noget vi plejer at lave. Emissionen er ikke stabil på det tidspunkt, men der var en indikation af, at værdierne stadig bliver overskredet. Derfor lukker vi for en sikkerheds skyld ned," forklarer Jan Olsen.

Netop i dag, 18. april, var der planlagt den måling, Norfors havde fået påbudt af Miljøstyrelsen efter nedlukningen efter målingerne i marts.

Norfors er et fælleskommunalt affaldsforbrændingsanlæg, der drives i fællesskab af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Se her, hvad Norfors selv skriver på sin hjemmeside.

Publiceret 18 July 2019 13:00