Fredensborgs politikere kræver klart svar fra Norfors om udledning af dioxiner.

Fredensborgs politikere kræver klart svar fra Norfors om udledning af dioxiner. Foto: Søren Hempel

Politisk krav om redegørelse efter giftudslip fra Nordfors

Politikere fra flere sider kræver en redegørelse efter giftudslip fra Nordfors

Af
Fred Jacobsen og Peter Mailand

Efter der i sidste uge blev konstateret et giftudslip fra det fælleskommunale affaldsselskab Norfors i Hørsholm, rejser der sig nu et politisk krav om en redegørelse på det næste møde i Plan-, miljø og klimaudvalget i Fredensborg Kommune.

Én af dem, der vil have svar, er Venstres Carsten Bo Nielsen.

"Jeg har bedt om, at fagudvalgene får en orientering meget gerne ved møderne til august om, hvad der i de forløbne fem år er gjort for at løse dette alvorlige miljøproblem, og om problemet nu er effektivt løst, og om hvordan dette problem har kunne fortsætte uløst i fem år. Som byrådsmedlemmer har vi intet vist herom, da det er de fem kommuners borgmestre, som udgør bestyrelsen," oplyser han.

Også Freja Brabæk Kristensen (DF), der er formand for Infrastruktur- og trafikudvalget kræver en redegørelse fra Norfors bestyrelse.

"Det kan undres, at Norfors bestyrelse ikke har orienteret eller underrettet Fredensborg byråd om det nævnte påbud. At vi får de oplysninger af andre veje er helt uacceptabelt, samt at der overhovedet er værdier der resulterer i påbud fra Miljøstyrelsen er også uforståeligt, idet dette indikerer løbende kvalitet halter," oplyser hun.

Sagen begyndte at rulle i sidste uge, da det i fagbladet Ingeniøren kom frem, at Norfors har fået et påbud fra Miljøstyrelsen, fordi affaældfsforbrændings i Hørsholm har overskredet grænseværdien for udledning af dioxin i syv målinger i 2014, 2015, to gange i 2017, to gange sidste år og igen i marts i år.

Påbud med fire punkter

Ifølge ing.dk betegnes påbuddet som alvorligt og består af fire punkter:

Der skal laves ekstra kontrol for dioxin og furaner, og der skal foreligge tre målinger i træk under grænseværdierne. Hvis blot én af disse målinger viser en overskridelse af værdierne, skal anlægslinjen lukkes ned.

Norfors skal desuden rense endnu mere for dioxin og furaner ved at anvende mere aktivt kul - og det hele skal dokumenteres hver måned med en rapport.

Synderen på anlægget i Hørsholm er ifølge Miljøstyrelsen anlægslinje 4, som renser røggas og med sit høje røggasflow giver en væsentlig påvirkning af omgivelser.

Meget alvorligt

Miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Jens Peter Mortensen, kalder sagen for "meget alvorlig."

"Dioxiner og furaner er nogle af de giftigste menneskeskabte stoffer, så overskridelser i den her størrelsesorden er slemt for miljøet," siger Jens Peter Mortensen og oplyser, at det er første gang han ser en overskridelse af grænseværdierne på et dansk forbrændingsanlæg.

"Dioxin bioakkumuleres og kan give kræft hos mennesker og deformationer hos nyfødte," tilføjer miljørådgiveren.

Kræver handleplan

Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) er formand for bestyrelsen i Norfors. Han siger til Uge-Nyt, at han tager situationen "meget alvorlig".

"Jeg har bedt direktionen om en redegørelse med et krav om, at vi løser dette problem. Der skal laves en handleplan, der sikrer, at dette ikke sker fremover," siger Morten Slotved.

Han oplyser, at de handlinger, der ligger i Miljøstyrelsens fire påbud, er sat i værk i et samarbejde mellem Norfors og Miljøstyrelsen.

Publiceret 17 July 2019 08:00