Sådan kan den nye bymidte i Nivå komme til at se ud.

Sådan kan den nye bymidte i Nivå komme til at se ud.

Dagligvarebutikker får ryggen til ny bymidte i Nivå

Mandag aften godkendte byrådet retningslinjerne for den kommende bymidte i Nivå

Dagligvarebutikker med ryg til centeret, ejendomme på op til fire etager, parkeringspladser og grønne arealer.

Mandag aften blev retningslinjerne for første etape til den kommende bymidte i Nivå behandlet i byrådet.

Det samlede projekt for hele bymidten løber op i 450 millioner kroner, men det er KFI (Købmandstandens Finansieringsinstitut), der ejer hovedparten af arealet i første etape.

Retningslinjerne blev godkendt, men først blev de enkelte knaster vendt og drejet. I byrådsalen hæftede sig ved, at de to dagligvarebutikker, der er tænkt med i projektet, kommer til at ligge med ryggen til resten af centeret, hvilket udløste en diskussion blandt byrådsmedlemmerne.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) understregede, at det er en knast i projektet..

"Det er det samme med Superbrugsen i Humlebæk, hvor folk kan komme direkte ind fra parkeringspladsen, men hvor folk ikke kommer videre til resten af centeret. Det er en knast," sagde han.

Formanden for Plan, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R) sagde, at det er der taget højde for.

"Meningen er, at der skal være et stiforløb, der er imødekommende og som man får lyst til at følge og bevæge sig videre mod bymidten," sagde han.

Højst tre etager

Også højden på byggeriet optog flere i byrådsalen. Blandt andet Thomas Elgaard (V):

"Det er vigtigt, at det her er for Nivås borgere, så vi kan se hinanden i øjnene bagefter. Det er et spørgsmål om finde en ligevægt. Det her skal ikke tilgode se KFI på bekostning af Nivås borgere. Og jeg hæfter mig ved, at der står 'op til fire etager' og ser helst, at det kun bliver tre," sagde han.

Han fik opbakning fra Hanne Berg (SF), der mener, at der ikke skal bygges højere end tre etager.

"Det her skal være for Nivås borgere og ikke for at tilfredsstille nogen andre. Målet er ikke at optimere indtjeningen for KFI," sagde hun.

'Fire etager nødvendigt'

Det er Thomas von Jessen (K), dog lodret imod.

"For at få økonomien til at hænge sammen er vi nødt til at gå i højden - op til fire etager - helt tæt på stationen," sagde han og tilføjede:

"Vi foreslår en faldende etagehøjde fra mod vest og syd, så den nye bebyggelse vil komme i samklang med den omgivende bebyggelse i området," sagde han.

Thomas von Jessen understregede, at det meste af arealet i første etape ejes KFI.

"Det er et grundvilkår, at KFI i enhver henseende skal kunne se en fordel for KFI, hvis de overhovedet vil være med til at finansiere projektet," sagde han.

Også Carsten Bo Nielsen (V), hæftede sig ved økonomien i projektet.

"Vi får ikke nogen til at bygge det her, hvis økonomien ikke hænger sammen," sagde han og understeregede at der endnu ikke er vedtaget noget.

Flemming Rømer (DF) skar igennem.

"Jeg vil hellere have, en bygning på 500 kvadratmeter med fire etager, end en bygning på 1000 kvadratmeter med to etager," sagde han.

Den rette balance

Formanden for Plan, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R) mener dog ikke, at der kan sættes en grænse på tre etager på den kommende bymidte.

"Vi har i forvejen en lav bebyggelsesprocent, der er på 30 procent, så den kan ikke blive lavere," sagde han.

I stedet mener Lars Simonsen, at det handler om at finde den rigtige balance mellem højden og de grønne arealer.

"Det kan godt blive op til fire etager, men det er vigtigt, at der er en vis variation i byggeriet. Det er et spørgsmål om at finde den rigtige balance. Og hvis man bygger højt, er det vigtigt, at man kan kigge igennem. Det har vi ses fra byggerier i omegnsbyer til Hamborg og Amsterdam," sagde han.

Der var dog bred enighed om, at en bygning på fire etager helt tæt på stationen på Blålersvej, helt skal fjernes fra projektet.

Diskussionen endte med, at byrådet sammen med en lang række ændringsforslag, godkendte retningslinjerne, så forvaltningen kan arbejde videre med projektet.

Publiceret 18 June 2019 11:05