education, learning and people concept - student girl with book writing school test

education, learning and people concept - student girl with book writing school test Syda Productions - stock.adobe.c

Fredensborg Kommune vil skrotte de nationale test i skolerne

Et flertal i Fredensborg Kommune vil fritage skolerne for nationale test i frikommuneforsøg. Venstre er imod forslaget

De nationale test skal skrottes i skolerne i Fredensborg Kommune. Det har et flertal i først Børne- og skoleudvalget og siden Økonomiudvalget vedtaget. Flertallet mener, at der er for mange fejl i de nuværende test og at skolerne sagtens selv kan vurdere elevernes faglige niveau.

Derfor anbefaler Børne- og skoleudvalget, at kommunen som led i et nyt frikommuneforsøg fritager skolerne for de nationale test.

Ifølge formanden for udvalget Per Frost Henriksen (S) er der to årsager.

"Der er flere forskere, der peger på, at der er fejl i de nuværende test, så de duer ikke. Der bliver fra mange sider rejst tvivl om, hvorvidt de mange test overhovedet kan bruges til noget – og om de tilmed gør mere skade end gavn," siger han til Uge-Nyt.

For det andet mener Per Frost Henriksen (S) at det handler om at frigive flere ressourcer til lærerne.

"Vi har rigeligt med test og vurderinger i forvejen og vi ved, at lærerne løber stærkt, så derfor vil vi gerne fritage dem fra det her," siger han.

Da sagen blev behandlet stemte Venstre imod. Det fortæller Tinne Borch Jacobsen til Uge-Nyt.

"De nationale test betyder rigtigt meget for, hvordan vi bruger vores ressourcer. Vi har brug for at have en målestok, hvor vi kan teste på tværs, og det her er er det mest objektive vi har. Vi er helt med på, at den boner forkert ud nogle steder, og det skal der rettes op på. Det er også derfor at den er sendt til serviceeftersyn. Men vi havde gerne set, at man havde ventet til at den reviderede udgave kom retur," siger hun til Uge-Nyt.

Publiceret 12 June 2019 10:00