Per Gyrum Skolen får grønt lys til at arbejde videre med planerne om at udvide skolen på matriklen ved Niverødgården. Arkivfoto: Peter Mailand

Per Gyrum Skolen får grønt lys til at arbejde videre med planerne om at udvide skolen på matriklen ved Niverødgården. Arkivfoto: Peter Mailand

Per Gyrum Skolen får første grønne lys til at udvide

'Der er stadig lang vej til en ændring af lokalplanen,' siger Flemming rømer (DF)

En udvidelse af Per Gyrum Skolen har nu fået det første grønne lys, så skolen kan arbejde videre med planerne om at opføre en tilbygning på 800 kvadratmeter.

Per Gyrum Skolen er i dag spredt ud på tre matrikler, og derfor har skolen et stort ønske om at samle skolens 250 elever til og med 7. klassetrin på matriklen ved Niverødgården.

Og står det til skolen skal der opføres en ny tilbygning på op til 800 kvadratmeter. Men de planer har mødt modstand fra naboerne i Niverødgården.

Sagen blev behandlet mandag aften og her vedtog et flertal blandt politikerne i Plan-, miljø og klimaudvalget, at give grønt lys til at skolen kan arbejde videre med planerne, der dog kræver en ændring af lokalplanen på for området, før skolen får endelig lov til at udvide.

Sagen blev vedtaget med stemmerne syv mod to, og selv om Flemming Rømer (DF) stemte for at der kan arbejdes videre med planerne, så mange bump der skal ryddes af vejen, og understreger, at han endnu ikke har taget endelig stilling til om lokalplanen skal ændres.

"Jeg er forsigtig optimist med hensyn til at skolen skal have lov til at udvide, men der er stadig mange ting vi skal have på bordet og mange spørgsmål vi skal have svar på, før jeg kan sige endelig ja til en ændring af lokalplanen," siger han til Uge-Nyt.

Imod stemte SF og socialdemokraten Ergin Øzer med henvisning til "områdets karakter, nabohensynet og grundens historik, hvor man tidligere har undladt at bygge en stor kommunal skole, hvorfor grunden heller ikke er anvendelig til en stor privat skole," fremgår det af dagsordenen.

Publiceret 07 May 2019 11:37