Ulla Hardy-Hansen kan i dag, mandag, fejre sin 75-års fødselsdag. Her ses hun på et arkivfoto fra 2008, hvor hun overrakte Erhvervsprisen til Arne Simonsen. Arkivfoto: Peter Dahlerup

Ulla Hardy-Hansen kan i dag, mandag, fejre sin 75-års fødselsdag. Her ses hun på et arkivfoto fra 2008, hvor hun overrakte Erhvervsprisen til Arne Simonsen. Arkivfoto: Peter Dahlerup

Ulla Hardy-Hansen runder skarpt hjørne

Viceborgmester Ulla Hardy-Hansen kan i dag fejre 75 års fødseldsdag

Klassisk konservativ, plantageejer, viceborgmester og kulturudvalgsformand. Ulla Hardy-Hansen har mange kasketter og i dag, mandag 8. april, runder hun 75 år. Viceborgmesteren kan se tilbage på et langt liv i politik, som hun dog ikke er færdig med. Tværtimod.

"Jeg er stadig på vej og følger sporet – ganske vist ikke i overhalingsbanen - men styret af erfaringer og moden overvejelse," siger hun.

Ulla Hardy-Hansen kan fejre fødselsdag i borgmesterstolen, mens Thomas Lykke Pedersen krydser Atlanterhavet. Men selvom hun nu sidder i spidsen for Fredensborg Kommune, så har hun stadig fødderne solidt plantet i den nordsjællandsske muld. For privat driver hun en frugtplantage, som hun driver sammen med sin mand og deres søn. Dermed viderefører Ulla Hardy-Hansen faderens erhverv til tredje generation.

"Frugtavl er stadig et af de mest krævende jordbrugserhverv. Men den udvikling passer meget godt med de herskende markedsmekanismer – æbler og anden frugt har i årtier ladet sig transportere kloden rundt uden tanke for de miljømæssige konsekvenser,"siger hun og fortsætter.

"Bæredygtighed er i den forbindelse et ny opfundet begreb. I de seneste år er der ved at opstå en voksende bevidsthed om igen at købe dansk frugt. Så hvad angår mit erhvervsmæssige engagement er jeg optimist. På den anden side, har jeg i forløbet ladet naturen tilbageerobre ellers tabte arealer. Det i en sådan grad, at jeg vil kunne finansiere indtil flere byråds symbolske aflad ved flyrejser i mange år," siger hun.

Livet på landet har sat sit tydelige præg på fødselaren.

"Min jordbundne og lokale tilknytning har jeg naturligt bragt med mig ind i mit lokalpolitiske arbejde. Anledningen fik jeg nok gennem mit mangeårige lærerjob i det lokale skolevæsen, hvor jeg blev tæppebombet med det socialistiske 1000års riges utopiske herligheder. Modgiften fandt jeg i Det konservative Folkeparti, hvor jeg siden har slået mine folder – blandt andet tiltrukket af en realistisk tilgang til alle livets forhold," lyder det fra fødselaren.

Et langt liv i politik

Fødselaren er dog ikke i tvivl om hvem der varetager naturen bedst.

"Det er min urokkelige overbevisning, at vores jordbrugere, der udgør områdets væsentligste naturforvaltere, skal tilbydes rimelige vilkår til deres erhvervsudøvelse og behandles med respekt. Der har været en tendens til rigid sagsbehandling fra en forvaltning, der lever et liv meget langt fra betingelserne udenfor bygrænsen," siger hun.

Et langt liv i politik har udløst et ridderkors til Ulla Hardy-Hansen.

"Det er selvfølgelig en rar, symbolsk anerkendelse. Men jeg må indrømme, at jeg sætter ligeså stor pris på de skulderklap, jeg i det daglige får af mine vælgere. Jeg har jo oplevet kommunens tigerspring, der lovede guld og grønne skove for borgerne, men som efter min opfattelse er endt et lidt andet sted," siger hun og tilføjer.

Savner gamle dage

"Afstanden mellem den enkelte borger på den ene side og politikerne og forvaltningen på den anden er blevet meget stor, snørklet og uoverskuelig. Den lille kommune havde sine svagheder og særheder, men man vidste nogenlunde, hvor man havde den, så man kunne komme i forbindelses med den og påvirke den," siger hun.

Selvom Fredensborg Kommune sparer mange penge på digitaliseringen savner Ulla Hardy-Hansen de gamle dage.

"Jeg er bestemt ikke overbevist om, at den digitale 'skrammelkasse', der som et mangehovedet gribedyr omfavner os, er nogen god erstatning. Måske tværtimod. Men den overordnede lovgivning, der i udstrakt grad er kommet til at bestemme mere og mere i vores lokale hverdag, er blevet så kompliceret, at fagfolk og specialister i forvaltningen har opnået al for stor magt. Det resulterer i at konflikten mellem forvaltning og politikere er accelereret voldsomt. Det er ikke sjældent, at jeg fra borgere bliver spurgt: Hvem er det egentlig, der bestemmer i kommunen?," siger hun og tilføjer.

"Disse betragtninger kan selvfølgelig afvises som nostalgisk gammelkonesnak. Men jeg er absolut ikke overbevist om, at den vækstfilosofi, der har lagt sin klamme hånd på os, bliver til glæde for ret mange. For mig er den ved at antage karakter af et løbsk hamsterjul med slidte lejer, der kaster sin last ud i tomheden," siger hun.

Ulla Hardy-Hansen afholder reception i den gamle biograf i Fredensborg og det er ikke tilfældigt.

"Det et håndgribeligt udtryk for min store interesse for kommunens kulturliv. Jeg har gennem flere perioder været formand for vores Kulturudvalg, og jeg er i forløbet blevet mere og mere overbevist om, at netop et sprudlende kulturliv kan danne modstykke til den dræbende overfladiskhed, der i stigende grad råder omkring os, og som truer med at slå benene væk under os," siger hun og uddyber:

Kulturens betydning

"Der kan holdes lange og lærde foredrag om kulturens betydning for samfundsudviklingen. Jeg vil understrege det faktum, at mennesket lever af andet end brød. Kunst og kultur er med til at give os livskvalitet - gøre liver værd at leve. Sådan har det altid været. Men fra at være forbeholdt en elite, har den almindelige demokratiserings proces heldigvis medført en spredning, så man nu kan tale om en egentlig vidtfavnende kulturbølge - på godt og ondt - med kvalitet og mangel på samme. Jeg fornemmer heldigvis en voksende interesse for den side af livet," siger hun.

"Hidtil har kommunens kulturliv dog ikke påkaldt sig nogen stor interesse på vores politiske scene. Det er vist ingen overdrivelse, at den har bevæget sig langsomt ad sin egen isolerede Via Dolorosa - en smertens vej mod Golgata Men der er lys forude. Jeg forventer dog ikke et engagement i en størrelsesorden af de enorme motorveje, som nu planlægges på kryds og tværs i Nordsjælland. Men jeg vil gøre mit til at sjælen også får farbare veje at færdes på. Det er der brug for," siger hun.

"Som kulturudvalgsformand mener jeg, at kulturudvalget fortsat bør bidrage til at reducere følgerne af det tomrum, det moderne menneske står i efter at de religiøse overbevisninger og politiske ideologier har lidt skibbrud. Den tendens, der er til at søge mod ekstremerne i form af snævre, egoistiske grupperinger, bør få et kvalificeret modspil i en varieret kulturopfattelse," siger hun.

Der er reception onsdag 10. april kl. 15-17 i 'Den gamle Bio', i Fredensborg.

Publiceret 08 April 2019 09:03