"Det er helt urimeligt, at bådejerne skal betale for en renovering af Strandparken, som alle borgere i kommunen muligvis kan have glæde af, men som ikke gavner bådejerne," mener Folke Galsgaard.

Bådejere vil ikke betale for renovering af Nivå Strandpark

Fredensborg Kommune vil hæve taksterne for bådejerne for at finansiere renoveringen af både Nivå Havn og Strandpark

NIVÅ HAVN

Bådejere i Nivå er utilfredse med, at de kan se frem til takststigninger for at finansiere renoveringen af Nivå Havn og Strandpark.

Det fortæller Folke Galsgaard, der er formand for den nystiftede forening, Sejlcenter Nivå.

"Hvorfor skal vi betale for renoveringen af strandparken. Det er helt urimeligt, at bådejerne skal betale for en renovering af Strandparken, som alle borgere i kommunen muligvis kan have glæde af, men som ikke gavner bådejerne," siger han til Uge-Nyt.

Nivå Havn blev oprindelig etableret som en kommunal forsyningsvirksomhed, altså en havn som økonomisk skal hvile i sig selv. Havnen har længe været nedslidt, og derfor vil Fredensborg Kommune både renovere havnen og strandparken for et samlet beløb på 69 millioner kroner. Inden sagen tirsdag skal behandles i Plan-, miljø- og klimaudvalget, har kommunen kun afsat 7,9 millioner kroner til at renovere havnen. Resten af beløbet skal ifølge kommunen finansieres ved af fondsmidler og eventuelt taksforhøjelser for bådejerne. Og det falder altså ikke i god jord hos sejlerne.

Meget ufleksibelt

Folke Galsgaard erkender dog, at havnen trænger til en opgradering:

"Broer, bolværker og pæle i en ret dårlig forfatning, dels mangler havnen mange af de faciliteter, man kan forvente af en havn i dag," siger han.

Folke Galsgaard mener dog ikke, at der er grund til at sende regningen videre til sejlerne.

"Driften af havnen har i mange år givet overskud, så der er noget at tage af, uden at hæve pladslejen," siger han.

Folke Galsgaard mener desuden, at projektet, der nu er sendt i høring er meget ufleksibelt.

"Istedet for at lave faste pæle kunne man for hver anden båd lave Y-broer med flydende bådpladser eventuelt i form af bøjer," foreslår han og fortsætter:

"Større fleksibilitet vil kunne give langt bedre muligheder for tilpasning af bådene og bedre organisering af pladserne i havnebassinet. Det kan også gøre det muligt at udvide landarealet til flere parkeringspladser samtidig med, at der er den samme plads til bådene i havnen," siger han.

"I stedet kunne man udbygge havnen ved Strandvejen, så den kommer længere ud. Så bliver det også dybere og så kunne man lave flere jollepladser. Som det er i dag er der ikke plads til joller, og derfor har det været svært at lave et miljø for dem," siger han.

Savner behovsanalyse

Selvom Folke Galsgaard er glad for havnen nu står foran en opgradering, så mener han, at Fredensborg Kommune burde lave et bedre forarbejde for hele projektet og analysere behovet for bådepladser i havnen.

"Bliver der et større, eller et mindre behov for pladser. Hvordan kan sammensætningen af bådenes størrelse forventes at blive? Nogle havne har i de senere år udvidet betydeligt, andre har haft svært ved at afsætte pladserne. Hvilke tanker har Fredensborg kommune gjort sig om det," spørger han.

Publiceret 02 April 2019 10:30