Valgkamp på Krogerup

Højskolen i Humlebæk varmer op til valget med et vælgermøde

Krogerup tager temperaturen på det politiske landskab i en tid, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen når som helst kan trykke på valgknappen.

Derfor inviterer højskolen til en paneldebat, hvor politikere på tværs af det politiske spektrum skal diskutere løsninger og idéer – og elever og tilhørere kan tage del i debatten med spørgsmål eller kommentarer.

De vigtigste temaer for debatten er uddannelse, klima og miljø samt den stigende mistrivsel blandt unge.

Alle politikerne stiller op i valgkredse i Nordsjælland og Krogerups forstander, Rasmus Meyer, er tovholder i debatten.

Det foregår på Krogerup Højskole, mandag 25. marts kl. 20.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne!

Du sikrer dig en plads til debatten ved at melde dig til her.

De er med i panelet:

- Martin Lidegaard, MF, fhv. udenrigsminister og klima- og energiminister, Radikale Venstre.

- Theresa Scavenius, ph.d. og forsker ved Aalborg Universitet, stiller op til Folketinget for Alternativet.

- Mette Abildgaard, MF, politisk ordfører og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.

- Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet, fhv. MF, Dansk Folkeparti.

- Mai Villadsen, uddannelsespolitisk rådgiver i Enhedslisten og stiller op for partiet til Folketinget.

- Nick Hækkerup, MF, fhv. borgmester i Hillerød, Socialdemokratiet.

/pm

Publiceret 22 March 2019 10:00