Det er små målere som denne, der i løbet af to til tre måneder måler, om man har for meget radon i huset.

Det er små målere som denne, der i løbet af to til tre måneder måler, om man har for meget radon i huset.

Bolius og Fredensborg sætter fokus på Farlig radon

De seneste tre vintre har husstande i Fredensborg Kommune fået målt radonniveauet i deres boliger. 46 procent havde et højere niveau, end WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler

Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 årlige tilfælde af lungekræft i Danmark kan relateres til radon, en radioaktiv gas, der siver op fra undergrunden.

Derfor driver Bolius Boligejernes Videncenter oplysningskampagnen www.radonfrithjem.dk. Kampagnen har som formål at øge kendskabet til radon og opfordre husejerne til at måle, hvor meget radon de har i hjemmet.

I løbet af de seneste tre vintre har 245 husstande i Fredensborg Kommune målt husets radonniveau via Radonfrithjem.dk. Data viser, at 46% af de målte huse har mere radon end de 100 becquerel pr. kubikmeter luft, som Sundhedsstyrelsen og WHO angiver som anbefalet grænseværdi.

Heldigvis kan hovedparten af husejerne nedbringe radon ved at gennemføre nogle enkle og billige tiltag så som at tætne sprækker mod jord, rense ventilationsriste og sørge for god ventilering i huset.

Fredensborg Kommune støtter op om kampagnen med et Eboks-brev til alle husejere i kommunen, hvor de opfordres til at få målt deres radonniveau. Husejere med nyere huse opført efter 1998 opfordres også, selvom deres huse ifølge lovgivningen bør være radonsikret. Data fra Radonfrithjem viser nemlig, at cirka hvert tredje målte hus opført efter år 2000 trods lovgivningen har mere radon end myndighederne anbefaler.

Hvert andet målte hus

På landsplan er det 50 procent af de knap 16.000 huse, som Radonfrithjem.dk har data på, der har mere radon, end myndighederne anbefaler.

Torben Sigsgaard, der er professor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, kan godt forstå, hvis det kommer bag på boligejerne.

"Jeg tror, at mange er blevet overrasket over at opdage, at de har for meget radon i deres hus. Og med hver anden af de målte huse på landsplan, der ligger over grænseværdien, så er det også mange. Men det viser netop, at der er behov for, at vi har mere fokus på radon, og at det tages alvorligt,” siger Torben Sigsgaard.

Nemt at få målt

Det er hverken dyrt eller svært at få målt sit radonniveau. Det kræver blot nogle få målere på størrelse med en chokoladeskildpadde, der over to til tre måneder måler niveauerne i nogle af husets opholdsrum. En måling koster fra 500 til 1.300 kr. og kan bestilles via kampagnens hjemmeside, www.radonfrithjem.dk.

”Vores mål med kampagnen er først og fremmest at få folk til at forstå, at radon er noget, man skal tage alvorligt. Den eneste måde at finde ud af, om man har for meget radon, er at foretage en måling. I langt de fleste tilfælde kan lette tiltag klare problemet, hvis man har for meget,” siger Ulrik Heilmann, adm. dir. i Bolius Boligejernes Videncenter.

Du kan læse mere om radon og få viden fra eksperter på området via kampagnens hjemmeside, www.radonfrithjem.dk.

Fakta om radon i boliger

    Koncentrationen af radon i luften angives i enheden becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3). Becquerel er den almindeligt anvendte måleenhed for radioaktiv stråling. WHO og Sundhedsstyrelsen har fastsat en anbefalet grænseværdi på 100 Bq/m3 i boliger. Har man højere end det, bør man gøre noget. Hvor meget der skal gøres, afhænger af hvor meget radon, man har.

    Radon bør måles i årets kolde måneder. Det skyldes, at temperaturforskellen ude og inde er størst i disse måneder. Derved får man en trykforskel, som gør, at huset fungerer som en støvsuger og suger radon op fra undergrunden. Da det samtidig er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, er radonniveauet i boligen højest

    Radonfrithjem.dk er en kampagne, der drives af Bolius Boligejernes Videncenter, der er en del af den almennyttige forening Realdania. Kampagnen skal øge danskernes viden om radon, hjælpe boligejerne med at få målt radonniveauet i deres hjem, og ved for højt radonniveau få vejledning til at gøre noget ved det.

Kampagnen har to spor:

    En oplysningskampagne målrettet boligejere via medier og samarbejder med kommuner og landsdækkende myndigheder. Herunder også et website, hvor man kan få mere information og bestille en måling.

    En opgradering af den rådgivnings- og håndværkerbranche, der hjælper boligejerne til at løse problemet, hvis der er for meget radon i huset. Herunder en uddannelse af radonrådgivere i samarbejde med Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere på www.radonfrithjem.dk og www.bolius.dk

Publiceret 17 February 2019 08:00