Formand Vivian Johnsen ser frem til, at der bliver mange lejligheder til at mødes i partiforeningen omkring Per Frost Henriksens valgkampagne.

Formand Vivian Johnsen ser frem til, at der bliver mange lejligheder til at mødes i partiforeningen omkring Per Frost Henriksens valgkampagne.

S-spidser blev genvalgt på generalforsamling

De der var på valg, blev alle genvalgt, da Socialdemokratiet i Fredensborg, søndag afholdt generalforsamling

Den del af partiforeningens bestyrelse, der var på valg, blev alle genvalgt, da Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune søndag afholdt den årlige generalforsamling. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Formand Vivian Johnsen takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen, samarbejdet med byrådsgruppen og med de mange frivillige i partiforeningen.

Formanden berettede om et begivenhedsrigt år i partiforeningen med stor opbakning om valgkampagnen forud for folketingsvalget og om fællesskabet fx ved fejringen af 1. maj og grundlovsdag.

Vivian Johnsen ser frem til, at der bliver mange lejligheder til at mødes i partiforeningen omkring Per Frost Henriksens valgkampagne.

I år skal også 18. maj festligholdes i partiforeningen, da Karlebo Sogns Socialdemokratiske Partiforening stiftedes for 100 år siden, netop 18. maj.

Gruppeformand og folketingskandidat Per Frost Henriksen ser frem til valgkampen, hvor målet er en regering ledet af Mette Frederiksen.

Per Frost Henriksen agiterede for det nye socialdemokratiske udspil om ”en værdig pension” der skal sikre en værdig tilbagetrækning med en ny ret til tidlig folkepension. Om det nye sundhedsudspil sagde han: ”Der ligger ingen lettere syge patienter på sygehusene, de sendes hjem inden de er raske”, og påpegede at lige nu er der lægemangel og det vil tage cirka 15 år før der står nye læger klar.

Generalforsamlingen kvitterede med klapsalver og med fuld enighed om fortsat opbakning til Per Frost Henriksen som kredsens folketingskandidat.

Kredsformand Lasse Lynæs berettede ved generalforsamlingen om arbejdet i den socialdemokratiske gruppe i Region Hovedstaden, hvor der er meget bekymring for at især de svageste borgere rammes hårdt hvis Løkkes sundhedsreform gennemføres.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen berettede om samarbejdet i byrådet om otte pejlemærker som skal sætte retningen for ét fælles mål om Fredensborg Kommune som et godt sted at leve og bo, og om en række af de sager som den socialdemokratiske byrådsgruppe har arbejdet med sidste år, eksempelvis udviklingsplanerne i Kommunens byområder, og samtlige 10 socialdemokratiske byrådsmedlemmer berettede hver om de sager som de for tiden er optagede af; Fremtidens folkeskoler, trafiksikkerhed, forebyggelse af ensomhed hos udsatte borgere, affaldssorteringsplaner, byggeriet af plejecenter i Humlebæk for at nævne nogle få af de sager, som optager byrådsgruppen i år.

Publiceret 28 January 2019 17:17