Ulla Hardy-Hansen (K) vil have Fredensborg Kommune med i et samarbejde omkring renoveringen af Prins Henriks kongebro ved Esrum Sø. Foto: Peter Mailand

Ulla Hardy-Hansen (K) vil have Fredensborg Kommune med i et samarbejde omkring renoveringen af Prins Henriks kongebro ved Esrum Sø. Foto: Peter Mailand

Kulturformand vil redde Prins Henriks kongebro

Ulla Hardy-Hansen vil have kongebroen sat på dagsordenen i Fredensborg Kommune

Ulla Hardy-Hansen (K) vil have Fredensborg Kommune med i et samarbejde omkring renoveringen af Prins Henriks kongebro ved Esrum Sø.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har ansvaret for broen, og selvom den kun er 23 år gammel, har den i de sidste par år været afspærret, fordi styrelsen har vurderet, at den er farlig at færdes på.

Intet slot -ingen by

Ulla Hardy-Hansen erkender, at kongebroen ikke er et kommunalt anliggende, men har alligevel bedt forvaltningen om at sætte den på dagsordenen, når kulturudvalget mødes i februar.

"Det er jo ikke et kommunalt anliggende, hvad økonomien angår. Men hele slottet og dets omgivelser er Fredenborg bys hele forudsætning. Intet slot- ingen by. Jeg mener, det er vores historiske og moralske pligt at fremme en genopbygning af elementer i komplekset. Ikke mindst for at udtrykke vores positive interesse, der jo i sidste ende kun kan komme byen til gavn. Det gælder både vore egne borgere og de tusinder af besøgende turister," siger hun.

Økonomisk bidrag

Broen blev i 1996 givet som folkegave til Prins Henrik i anledning af hans 60 års fødselsdag og ifølge Ulla Hardy-Hansen er det vigtigt, at broen står klar senest i 2022, hvor Fredensborg Slot kan fejre 300 års jubilæum.

"I den forbindelse ville det være glædeligt, at kongebroen fremstod i sin egen glans. Det er på høje tid, at vi på det førstkommende kulturudvalgs møde drøfter sagen og gerne lægger en plan for, hvordan vi kan medvirke til processen. For mit kommende så jeg gerne, at vi ville være i stand til at bidrage med et samarbejde fra kommunens side. Vi har jo kun glæde af den bro," siger hun og tilføjer:

"Det er jo et yndet udsflugtsmål for lokale der bor i Fredensborg."

Færdig næste år

Slots- og Kulturstyrelsen anslår, at det koster det fem millioner kroner at reparere broen, og inden Uge-Nyt gik ind i sagen lagde Ulla Hardy-Hansen op til, at Fredensborg Kommune også skulle bidrage økonomisk til projektet for, at få broen færdig, så den kan være klar til jubilæeet om tre år.

Men efter, at Uge-Nyt er gået ind i sagen, meddeler Slots- og Kulturstyrelsen, at broen allerede er færdig til næste år, oplyser enhedschef Jens Borsholt. Og det glæder Ulla Hardy-Hansen

"Det er da glædeligt, men jeg mener fortsat, at sagen skal tages op politisk, så vi i byrådet kan drøfte, hvordan vi kan gå ind i et godt samarbejde omkring broen," siger hun til Uge-Nyt.

Publiceret 22 January 2019 06:00