Kort over Kokkedal og Hørsholm. Google maps.

Kort over Kokkedal og Hørsholm. Google maps.

Borgmester: Følgegruppe skal forhindre misforståelser

I forbindelse med planlægningen af den kommende bymidte i Kokkedal har Fredensborg Kommune udpeget en følgegruppe for at undgå misforståelser

Borgmester Thomas Lykke Pedersen er selv med i den følgegruppe som Fredensborg Kommune har udpeget til følge projektet med den nye bymidte i Kokkedal.

Ifølge Thomas Lykke Pedersen skal gruppen rydde misforståelser af vejen mellem de to byråd i Fredensborg og Hørsholm.

"Det er et vigtigt projekt, så vi gør det for at undgå misforståelser," siger han.

Det er Nord Partners, der med investorerne UTF Invest i ryggen, har store planer for området omkring Cirkelhusgrunden: Det skal være et område med ny NGG, international skole, boliger, biograf, hotel, caféer og 30.000 kvadratmeter butikker.

Fredensborg Kommune er planmyndighed i sagen, men på grund af placeringen på kommunegrænsen og størrelsen af byggeriet, der anslås løbe op omkring en milliard kroner, vedtog de to kommuner i Fredensborg og Hørsholm i november, at udpege en tværkommunal politisk følgegruppe der skal følge projektet tæt.

"Jeg vil bruge følgegruppen til at forventningsafstemme holdningerne i de to byråd. Jeg vil også gerne høre, hvad de mener i Hørsholm," siger han og uddyber:

"Det er et stort projekt, som jeg mener vil gavne handlen for alle i hele området. Og jeg mener, at det ligeså godt kan ligge i Kokkedal, som det kan ligge i Lyngby", siger Thomas Lykke Pedersen.

Det er Fredensborg Kommune som i henhold til Planloven fastsætter den maksimale størrelse på butikker, når kommunen planlægger for detailhandel. Fredensborg Kommune har som planmyndighed også mulighed for at fastsætte minimumsstørrelser på butikker, hvis byrådet ønsker det, i kommuneplanen og lokalplanen.

Det har fra start været udelukket at projektet også skal rumme butikker med detailhandel, og Thomas Lykke Pedersen understreger, at det hovedsageligt bliver butikker med særligt pladskrævende varer. Men netop størrelsen på butikkerne har fra start været kimen til en af de store knaster i projektet. For hvor skal den nedre grænse på butiksstørelserne gå for, at det ikke generer handlen i Hørsholm. Indtil videre har der været fremsat forslag om en nedre grænse på butiksstørrelsen på 800 kvadratmeter. Og hvor går grænsen i forhold til salg af udvalgsvarer?

"Vi skal have en diskussion af, hvor grænsen skal være, og det er slet ikke umulig, at vi politisk kan lave nogle kompromisser. Men det er jo det vi skal diskuttere," siger Thomas Lykke Pedersen.

De er med i følgegruppen:

    Thomas Lykke Pedersen, borgmester

    Lars Simonsen, formand for Plan, miljø og klimaudvalget,

    Lars Søndergaard, formand for Borgerservice-, arbejdsmarkeds og erhvervsudvalget.

    Thomas Barfoed, direktør

    Jens Ulrik Romose, planchef

Publiceret 22 January 2019 16:05