Odd Erland Bakkengen bliver ny næstformand.

Odd Erland Bakkengen bliver ny næstformand.

Formandsskifte i DN Fredensborg

Jens Søndergaard er valgt til ny formand og Odd Bakkengen til næstformand

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Fredensborg får nyt formandskab.

På DN Fredensborgs konstituerende bestyrelsesmøde blev Jens Søndergaard valgt til ny formand og Odd Bakkengen til næstformand. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Jens Søndergaard bliver ny formand.

Jens Søndergaard bliver ny formand.

Jens Søndergaard, der bor i Humlebæk har siddet i DN Fredensborgs bestyrelse siden 2008 – de sidste fire år som næstformand. Jens Søndergaard har i DN Fredensborg særligt beskæftiget sig med landzonetilladelser, skove og arealplanlægning.

Jens Søndergaard er uddannet cand.scient.pol. Han har som chefkonsulent og projektleder hos store danske rådgivere som fx Rambøll, Kampsax og Sweco samt som selvstændig arbejdet med miljøprogrammer i Danmark og udlandet med særlig vægt på arealplanlægning, skovforvaltning, naturområder, biodiversitet og institutionel udvikling.

Jens Søndergaard er forfatter til fem bøger og ca. 35 artikler om naturressourceforvaltning – senest har han været redaktør på DN udgivelsen: ”Naturen i Fredensborg Kommune” udgivet i 2018 støttet af bl.a. Veluxfonden. Jens er hyppig gæst i naturen og ivrig mountainbike rytter.

Odd Erland Bakkengen, der også bor i Humlebæk, har været medlem af DN Fredensborg siden 2009, bestyrelsesmedlem siden 2011 og formand for formidlingsgruppen, der står for arrangementer og kommunikation i perioden fra 2012-2015.

Odd Erland Bakkengens specielle interesseområder er naturpleje, kyster og organisationsarbejde. Desuden har han været medlem af Fredensborg Høslætlaug siden 2010 og formand siden 2015.

Odd Erland Bakkengen er uddannet økonom fra Handelshøjskolen i Oslo og med lederkarriere i IT-branchen siden 1986 og har arbejdet for Teknologisk Institut fra 2011. Udover arbejdet DN interesserer Odd Erland Bakkengen sig for sejlads og kystkultur og han er også formand for Espergærde Smakkelaug. Naturpleje med græsning han er også formand for Kelleris Græsningslaug, samt friluftsliv.

Publiceret 18 January 2019 15:14