Sletten Havn har planer om at udvide den norlige mole med 40 meter. Foto: Google Maps.

Sletten Havn har planer om at udvide den norlige mole med 40 meter. Foto: Google Maps.

Ny undersøgelse giver naboer ret:

Ny mole kommer til at stinke

Beboerne skal høres igen, efter ny undersøgelse slår fast at der vil komme lugtgener efter en udvidelse af molen

"Havneudvidelsen vil medføre ophobning af tang på stranden og dermed stor risiko for lugtgener, som vil forringe boligejernes ejendomsværdi."

Det fastslår en ny undersøgelse, som SWECO, der er faglig rådgiver for Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, har udarbejdet i forbindelse med Sletten Havns planer om at udvide molen.

Dermed styrker den nye undersøgelse naboernes frygt for, at moleudvidelsen vil medføre lugtgener, og sagen skal nu igen sendes ud i en ny høringsrunde.

Den nye undersøgelse viser, at der i forbindelse med strømforholdene i Øresund kan opstå en hvirvel i den 'lomme', der vil komme nord for havnen, efter en forlængelse af den nordlige mole med 40 meter. Og det kan skubbe tang og skidt op på kysten, når eksempelvis vandstrømmen i Øresund bevæger sig i sydgående retning, fremgår det af undersøgelsen.

Sådan vil en udvidelse af molen påvirke strømforholdene omkring havnen i nordgående retning før og efter en udvidelse af molen.

Sådan vil en udvidelse af molen påvirke strømforholdene omkring havnen i nordgående retning før og efter en udvidelse af molen.

Tang nord for molen

"Der vil være en større tendens til, at der akkumuleres tang og skidt i området lige nord for nordmolen, fordi der vil opstå et område med strømstille i midten, og vinden vil under rolige forhold kunne skubbe tang og lignende op på land. Især områdets nordvestlige hjørne er udsat," skriver SWECO og fortsætter.

"Endvidere vil hvirvlens tilstedeværelse give en øget tendens til akkumulering af tang og skidt inde i havnen. I blæsevejr fra nordlige retninger vil moleforlængelsen øge tendensen til at fange tang og skidt," - fastslås det i undersøgelsen.

Sådan vil en udvidelse af molen påvirke strømforholdene omkring havnen i nordgående retning før og efter en udvidelse af molen.

Sådan vil en udvidelse af molen påvirke strømforholdene omkring havnen i nordgående retning før og efter en udvidelse af molen.

Som omtalt tidligere i Uge-Nyt har borgergruppen 'Stop-ny-Sletten-mole' tidligere advaret mod, at udvidelsen vil medføre lugtgener fra ophobet tang og skidt, men beboerne kunne ikke dokumentere påstandene og henviste i stedet til erfaringer fra Rungsted og Snekkersten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden for Sletten Havn, Peter Birch, til denne artikel, men efter kritikken fra naboerne forsikrede Peter Birch, at bestyrelsen havde fået udarbejdet de 'fornødne vurderinger'.

‘Moleforlængelsen i Sletten er udformet fundamentalt anderledes end i Snekkersten. Moleforlængelsen ligger på dybt vand og går ikke ind mod kysten som i Snekkersten. Ingen ønsker selvfølgelig lugtgener - slet ikke havnens brugere! Derfor er der naturligvis af havnens rådgivende ingeniør foretaget de fornødne vurderinger over tangophobning, der ikke ventes forøget, hvilket også fremgår af ansøgningen til myndighederne’, skriver Peter Birch i et svar på kritikken.

Svaret er baseret på en vurdering, som havnens rådgiver Niras tidligere har foretaget. Men den vurdering er Trafik-, bygge- og boligstyrelsens rådgiver, SWECO, altså lodret uenig i.

Skarp kritik

I et fælles svar til Uge-Nyt retter borgergruppen 'Stop-ny-Sletten-mole' en skarp kritik af den tidligere undersøgelse fra Niras.

"Det er betænkeligt, at Niras ikke har undersøgt forholdene tilstrækkelig grundigt, så ovennævnte forhold kunne være belyst fra starten. Så havde havnebestyrelsen haft mulighed for at kunne tage de rigtige beslutninger, og dermed undgå unødige udgifter i forbindelse med allerede udførte anlægsarbejder, da vi har forstået på formandens indlæg, at 'Ingen ønsker selvfølgelig lugtgener – slet ikke havnens brugere'. På det punkt er vi helt enige," skriver beboerne.

Publiceret 20 November 2018 06:00