Tirsdag i sidste uge blev den nye rundkørsel i Humlebæk indviet. Fra venstre er det Fleming Rømer, Freja Brabæk Kristensen og borgmester Thomas Lykke Pedersen. Foto: Jesper Holflod Pallesen.

Tirsdag i sidste uge blev den nye rundkørsel i Humlebæk indviet. Fra venstre er det Fleming Rømer, Freja Brabæk Kristensen og borgmester Thomas Lykke Pedersen. Foto: Jesper Holflod Pallesen.

DEBAT: Ny rundkørsel stopper cyklister

"Den cyklist, der kommer fra Kvistgård og skal mod Humlebæk, skal nu stoppe fire gange mod før to," skriver debattøren i dette indlæg.

Af Arne Lund, Langebjergvej 260a, Humlebæk

Den nye rundkørsel i krydset Fredensborgvej-Hørsholmvej vil få biltrafikken til at flyde mere roligt, og mere sikkert. For cyklisterne er rundkørslen derimod et tilbageskridt i forhold til lyskrydset.

Ved udformningen af rundkørslen er cyklisters sikkerhed ikke blevet forbedret, hvilket ellers er en målsætning, jvfr. Kommuneplanforslag 2017. Midterhellerne, hvor cyklister har fuldt stop, giver hverken plads til en cykelanhænger eller til en Christiania-cykel.

Disse cyklister er derfor nødt til at passe midterhellen uden stop. At midterhellen er udformet så tåbeligt, må skyldes manglende viden om hvilke cykler folk kører på. Den cyklist, der fx kommer fra Kvistgård og skal mod Humlebæk, skal nu stoppe fire gange mod før to. Hvis cyklisten da ikke vælger, at køre udenom midterhellen fordi denne ikke er forsynet med en opkørsel, men med en skarp kantsten.

Cykelpassagen over motorvejsbroen er lige så elendig, som den altid har været: Ujævn og hullet, fyldt med sten og bilisternes efterladte glasskår, kun adskilt fra bilerne med en malet stribe. Nok er der lagt ny asfalt hist og her, men det havde dog været oplagt, nu man var i gang, at anlægge en cykelsti, adskilt fra bilerne med en kantsten.

På Vejdirektoratets hjemmeside tilbydes det, at hjælpe kommunerne med sikkerhedsrevision af nye trafikanlæg. Heller ikke denne gang har Fredensborg Kommune taget imod tilbuddet.Ved andre lokale rundkørsler, fx A6 i Fredensborg, og ved Jespervej/Nødebovej er der ens vige-pligt for alle, uanset transportmiddel, og anlagt med cyklistvenlige midterheller.

Da trafikken på A6 er en del større, end i krydset Hørsholmvej/Fredensborgvej, savnes en begrundelse for hvorfor der her er valgt en løsning, der er dårligere for cyklisterne. Inden anlægsarbejdet gik i gang henvendte såvel Cyklistforbundet som undertegnet sig til kommunen, og gjorde opmærksom på ovennævnte forhold. Forgæves, men sådan går det jo når bilister planlægger for bilister.

Publiceret 05 November 2018 09:30