Arkivfoto: Morten Timm

Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT: Trafik i Fredensborg: Støj, forurening og en opdelt by

Af Søren D. Schmidt, Formand for Foreningen Omkring Overdrevsvejen, på vegne af bestyrelsen:

15-16.000 biler daglig gennem Fredensborg betyder: støj, forurening, opdeling af byen. Hvad kan der gøres?

En omfartsvej: Overdrevsvejens forlængelse. 9,5 km tosporet landevej gennem Nationalpark og bevaringsværdigt miljø. Resultat 3-4.000 færre biler om dagen gennem Fredensborg. Til gengæld 9.000 biler om dagen på omfartsvejen. Pris små 400 mill., tidshorisont fra 20 år til aldrig. Hvem vil betale ca. 400 mill. for en reduktion fra 16.000 til 12.000 biler i døgnet?

Alternativ: - Færre biler gennem Fredensborg: Gennemkørsel forbudt for busser og tunge køretøjer, som henvises til Isterødvejen, Helsingør-motorvejen, forlænget køretid 4 minutter. Ca. 800 tunge køretøjer færre i døgnet gennem Fredensborg.

- Sikring af de svage trafikanter, lettere krydsning af vejen, lettere udkørsel til A6 for beboerne, mindre støj: Etablering af lysregulering ved Kratbjerg, ved Kongevejen, ved Jernbanegade. Grøn bølge gennem hele byområdet. Det sikrer lav hastighed, færre stop (hvilket betyder mindre støj og mindre forurening), gode krydsningspunkter og huller i trafikken, der giver udkørselsmuligheder til A6. Evt. suppleret med fodgængertunnel eller -bro ved Jernbanegade, måske når posthusgrunden skal inddrages i bymiljøet.

Alternativet er langt mere fordelagtigt - især økonomisk.

Kilde: Fredensborg Kommunes Redegørelse for Trafikken på A6 og Senarier for trafikken på A6 i Fredensborg, samt møde på Rådhuset 24. Oktober.

Publiceret 31 October 2018 10:15