Hørsholm og Fredensborg kommuner er på kollisionskurs i sag om bymidte i Kokkedal. Foto: Google Streetview

Hørsholm og Fredensborg kommuner er på kollisionskurs i sag om bymidte i Kokkedal. Foto: Google Streetview

Nabokommune: Butikkerne skal være større

Hørsholm Kommune protesterer officielt mod planerne om en ny bymidte i Kokkedal

Af
Fred Jacobsen

Det falder ikke i god jord hos naboerne i Hørsholm, at Fredensborg Kommune har fået grønt lys fra erhvervsministeriet til at etablere en ny bymidte i Kokkedal, nærmere betegnet området, hvor Cirkelhuset ligger, plus et område i Kokkedal Industripark.

Hørsholm Kommune gør i et høringssvar til ministeriet indsigelse mod tilladelsen, og borgmester Morten Slotved (K) er af byrådet blevet bemyndiget til at tage et møde med partifællen, erhvervsminister Rasmus Jarlov.

”En stor del af Kokkedal ligger i Hørsholm. De fleste ser Hørsholm som den naturlige bymidte,” fastslår Morten Slotved over for Uge-Nyt.

Tilladelsen gør Fredensborg Kommune til planmyndighed i området. Det betyder, at kommunen selv er herre over, hvordan det skal udvikle sig.

Det er butiksstørrelsen, der er en torn i øjet på politikerne på Ådalsparkvej. Tilladelsen rummer mulighed for butikker ned til 1000 kvadratmeter, der vurderes som en trussel mod byens handelsliv. De mener derfor, at butikker skal have en mindste størrelse på 2000 kvadratmeter for ikke at suge livet ud af Hørsholms handelsliv.

”Hørsholm Kommune vurderer, at butikker med en størrelse op til 2000 kvadratmeter ofte vil kunne indplaceres i eksisterende bymidter og bydelscentre og medvirke til at fastholde en større del af handlen i bymidten og bydelscentrene,” hedder det blandt andet i høringssvaret, der opfordrer ministeriet til at hæve kravet til butikkernes størrelse til mindst 2000 kvadratmeter.

Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) er kender over for Uge-Nyt, at det ikke er en nem sag, de to kommuner her står over for.

"Hørsholm har nogle ønsker, vi har ønsker - og de, der vil bygge, har også ønsker. Jeg går meget op i et godt naboskab med Hørsholm og vil tage initiativ til en dialog," siger Fredensborg-borgmesteren, der ikke vil udstede garantier for, hvordan kommunen vil administrere sin rolle som planmyndighed.

"Fredensborg er en pendlerkommune, vi har ikke for mange arbejdspladser i forvejen. Vi vil gerne have en udvikling, der sikrer arbejdspladser," lyder det fra Thomas Lykke Pedersen.

Det forkerte redskab

Kollega Morten Slotved i Hørsholm kan sagtens forstå, at Fredensborg ønsker byudvikling. Han mener dog, redskabet er forket.

”Hvad ligger der i en bymidte? Der ligger boliger. Der er ingen boliger i Kokkedal. Det er ærgerligt at lave en bymidte uden for byerne. Det er det, der er udfordringen," siger Slotved og fastholder, at "der er brug for boliger, et hotel og måske en biograf. Ikke små butikker. Der er brug for funktioner, ikke en bymidte.”

Hvad er det, du frygter?

”Det irriterer mig, at der nu er givet tilladelse til at hive livet ud af vores bymidte. ”

Slotved mener også, det er ”træls”, at sagen nu er landet her i forhold til udgangspunktet, som var, at Fredensborg Kommune i forbindelse med revision af Fingerplanen søgte om at få anerkendt Cirkelhus-området som aflastningsområde, som netop indebærer muligheden for store butikker til pladskrævende varer – netop for at aflaste en bymidte.

I den forbindelse har konsortiet Nord Partners købt NGG og Cirkelhuset med henblik på at bygge et nyt NGG, biograf, hotel, store butikker og boliger i området. En ny international skole, der kommer til at ligge i Hørsholm Kommune, indgår også i planerne.

Da planerne blev lanceret, blev det ved flere lejligheder understreget, at der ikke vil blive plads til mindre butikker i området.

Ingen dagligvarer

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, har i forbindelse med tilladelsen understreget, at der ikke skal være dagligvarebutikker i hverken området omkring Cirkelhuset eller Kokkedal Industripark.

Publiceret 29 October 2018 11:45