Par, 2004. Privateje Cecily Brown. Foto: Robert McKeever.

Par, 2004. Privateje Cecily Brown. Foto: Robert McKeever.

En sten fra Louisianas strand farvede værket

Kunstneren Cecily Brown er omdrejningspunktet for ny udstilling på Louisiana, der åbner 8. november

Ny udstilling "Where, When, How Often and with Whom". Det er navnet på Louisianas nye udstilling der åbner 8. november.

Udstillingen er med Cecily Brown, der er britisk, men har boet i New York de seneste 20 år. Helt fra begyndelsen har maleriet og tegning udgjort hendes kunstneriske virke. Louisianas udstilling viser værker fra 1997 frem til i dag, og er den første større europæiske museumspræsentation i en årrække.

En sten fra Louisiana

"Udstillingens titel stammer fra det over 10 meter lange triptykon fra 2017, Where, When, How Often and with Whom, som vises offentligt for første gang. Titlen indikerer et plot, der angiver sted, tid og forholdet mellem mennesker. Men Browns værker stiller hverken spørgsmål eller giver nemme svar. Det omtalte triptykon afslutter udstillingen og er karakteristisk for, hvad hendes billeder stræber efter. I et interview til Louisiana Magasin har kunstneren forklaret, hvordan en sten fundet på stranden ved Louisiana, har farvet værket, mens pressebilleder fra aktuelle, globale konflikter har leveret stof til det," skriver Louisiana i en pressemeddelelse.

Aktuelle problemer

Brown arbejder med mange aktuelle problemstillinger blandt andet opløsningen af de traditionelle kønsroller, den politiserede hverdag og tidens rastløse, erotiske energi. Hun opbygger tableauer med lige dele ironi, heroisme og greb fra pornografien.

Menneskelige konflikter

Selvom motiverne er "lette" henter kunstneren ofte inspiration til sin motivverden fra menneskelige konflikter. I en kommentar siger kunstneren om udstillingens tidligste værk, Untitled (1997):

”Det gode og det onde kan eksistere på samme tid og samme sted. Om det så er små kaniner, der bliver massevoldtaget i et smukt, idyllisk landskab på en dag med drivende skyer og solskin.”

Selv om hendes værker er delvist forankrede i maleriets langstrakte tradition, og i særdeleshed forbundet til modernismen fra Manet og frem, sprænger samtiden sig mærkbart vej ind i værkerne.

"Værkerne bliver til i krydsfeltet mellem figuration og abstraktion. Som hos få samtidige kunstnere er også de gamle mestre - altså dem fra før det moderne - på spil i Browns værker.

Især i hendes tegninger benytter hun andre kunstneres værker som forlæg til at studere og indøve kompositioner og motiver. I titlerne er der som regel et nik til dem – Bruegel, Hogarth, Géricault, Degas og Manet. Denne relation finder vi ikke direkte i forhold til de moderne mestre, der også inspirerer hende – som for eksempel Joan Mitchell, Frances Bacon, Philip Guston og Willem de Kooning," skriver Louisiana

En af de indsigter, som studierne af ældre kunst giver hende, er troen på kroppen som betydningsbærer. Kroppen er ikke kun et motiv, men også en kropslig erfaring, en direkte indgang til værkerne for beskueren. Kroppene er sjældent skildret med ansigtstræk, men ikke desto mindre er der næsten altid øjne, der kigger ud, hvilket yderligere aktiverer relationen mellem værk og beskuer.

Udstillingen

Udstillingen giver et overblik over Browns produktion over 25 år. I det første rum introduceres et retrospekt vue over motiver og maleriske strategier gennem 20 monotypier, alle udført i 2018. Hér lader kunstneren – i det medium, der kommer maleriet nærmest – sine tanker løbe frem og tilbage over årene, der gik.

35 malerier

Udstillingens godt 35 malerier i alle størrelser, 80 tegninger og monotypier, samt et udtræk af billedlige kilder fra atelierets arkiver, præsenteres i museets klassiske Vestfløj.

Publiceret 28 October 2018 11:22