Lisbeth Gram Holdum, da hun afleverede over 2900 underskrifter mod modulvogntogene. Nu gælder kampen flistransporterne til Helsingør. Arkivfoto: Morten Timm

Lisbeth Gram Holdum, da hun afleverede over 2900 underskrifter mod modulvogntogene. Nu gælder kampen flistransporterne til Helsingør. Arkivfoto: Morten Timm

Trafikgruppen: Nu vil de også af med flislastbilerne

'Helt forrykt' at træflis sejles forbi Helsingør og køres i lastbiler fra Hundested tilbage til Helsingør. siger Trafikgruppen i Fredensborg

Mens borgerne bag Trafikgruppen i Fredensborg er tæt på målstregen i bestræbelserne på at få de godt 25 m lange modulvogntog til at køre uden om Fredensborg, er der opstået endnu et problem: Flistransporterne mellem havnen i Hundested og kraftvarmeværket i Helsingør.

30-40 lastbiler fyldt med træflis fra Baltikum tordner dagligt gennem Fredensborg på A 6 på en vej, hvor der i forvejen kører omkring 16.000 køretøjer.

"Og de skal jo også tilbage igen, så det bliver 60-80 lastvognstog dagligt," siger Lisbeth Gram Holdum fra Trafikgruppen til Uge-Nyt.

Forsyning Helsingør er ikke helt enig i de tal, oplyser kommunikations- og presseansvarlig, Thomas Hag.

"Vi har ganske rigtigt brug for ca. 30 lastbiler med flis dagligt til værket. Men det er kun i vinterhalvåret. Om sommeren kommer der ingen, for der kører vi på affaldsvarme fra Norfors i Hørsholm. Og de lastbiler, der kommer i vinterhalvåret vil ikke alle kører igennem Fredensborg. Meget af vores flis kommer fra skove på hele Sjælland, og her vil lastbilerne typisk blive kørt af Helsingørmotorvejen," skriver Yhomas Hag i en mail til Uge-Nyt.

Han henviser også til, at der som et forsøg bliver losset flis til værket på havnen i Helsingør denne vinter, og det vil yderligere minimere antallet af lastbiler gennem Fredensborg By. Desuden kommer flis ikke kun fra Baltikum, det kommer også fra Danmark og Norden, præciserer Thomas Hag.

I et debatindlæg (se side 16) minder hun Fredensborg Kommune og borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) om, at han for godt et par år siden bebudede, at han ville arbejde for at der findes en anden rute til flistransporterne.

Helt forrykt

Det er et løfte, borgmesteren har tænkt sig at holde. Til Uge-Nyt oplyser han, at han er dialog med Helsingør Forsyning om sagen.

Situationen er, at meget af træflisen sejles til havnen i Hundested, hvor den læsses på lastbiler, der kører til Helsingør. Og det er ifølge Trafikgruppem helt forrykt.

"Skibene kommer fra Baltikum, sejler forbi Helsingør. Det er jo helt molboagtigt," mener Lisbeth Gram Holdum og foretrækker naturligt nok, at flisen losses i Helsingør.

Publiceret 22 October 2018 11:30