Modstanden mod modulvogntogene har været markant - men endnu kan armene ikke løftes i jubel. Arkivfoto: Morten Timm

Modstanden mod modulvogntogene har været markant - men endnu kan armene ikke løftes i jubel. Arkivfoto: Morten Timm

Modulvogntog

: Nabokommunen sidder med nøglen - og tøver

Hørsholm vil have mere undersøgt for at give grønt lys til tung lastvognskørsel gennem komunen

Af
Fred Jacobsen

Fredensborgs borgere må vente lidt endnu med at løfte armene i jubel over endegyldigt at slippe for modulvogntogenes tunge kørsel på statsvejen A6 gennem byen.

Og det er nabokommunen Hørsholm, der sidder med nøglen til en løsning. Kun med Hørsholms velsignelse kan jubelen bryde ud og 25 m lange vogntog køre syd om Fredensborg på deres vej mellem Helsingør OG Hillerød.

Borgmester-tilsagn

Der er ikke lige nu udsigt til, at der gives grønt lys herfra - selv om Hørsholm-borgmester Morten Slotved (K) tidligere har stillet i udsigt, at vogntogene gerne må køre igennem Hørsholm, hvis bare Fredensborg Kommune betaler for de ændringer, der skal ske i eksempelvis rundkørsler for at de 25 m lange vogntog kan passere.

Det er et tilsagn, Venstres medlem af Hørsholms Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Anne Ehrenreich, ikke giver så meget for.

"Det må stå for hans egen regning. Jeg har hele tiden været kritisk over for at give den tilladelse. Isterødvejen er en meget farlig vej. Der er lidt plads i forvejen til den normale trafik, så det er mest på grund af trafiksikkerheden, at jeg gerne så sagen udsat," siger Anne Ehrenreich til Uge-Nyt og tilføjer, at der også er nogle uklarheder i økonomien, der skal afklares.

"Men jeg forstår godt Fredensborg i denne sag," supplerer hun.

MKPU holdt møde om sagen 20. september, og her var de øvrige udvalgsmedlemmer enige med Venstre-kvinden. Udvalget - uden den fraværende formand Kristin Arendt (K) - besluttede, at der skal foretages yderligere trafiksikkerhedsmæssige og økonomiske undersøgelser, før det igen skal tage stilling til en tilladelse. Arendt har siden over for Uge-Nyt erklæret sig enig i, at også hun mener, der skal foretages yderligere undersøgelser.

Tredje forslag på banen

I Folketinget vedtog forligspartier uden Enhedslisten og Alternativet, at modulvogntogene skulle køre ad A6 gennem Fredensborg, hvilket affødte voldsomme folkelige protester.

Der blev blandt andet afleveret 2903 protestunderskrifter til politikerne på Christiansborg - og presset førte så i december 2016 til, at forligspartierne godkendte en anden rute uden om Fredensborg by. Underforudsætning af, at de berørte kommuner, Hillerød og Hørsholm, ville sige ja og Fredensborg skulle betale de nødvendige udgifter til forskellige ændringer.

Fredensborg Kommune siden selv udarbejdet et tredje forslag med nogle ruteændringer, som forligskredsen på Christiansborg netop har godkendt, men som Hørsholm altså fortsat ikke har givet sit endelige ja til.

Publiceret 19 October 2018 07:00