Per Frost Henriksen. Arkivfoto

Per Frost Henriksen. Arkivfoto

Skoleformand: 'Forældrene kommer ikke til at mærke en forskel'

De nye SFO-tilbud skal erstatte de gamle fritidshjem, siger Per Frost Henriksen (S)

Når de nye SFO-tilbud fra årsskiftet erstatter de gamle fritidshjem er intentionen af, at forældrene ikke skal mærke nogen forskel udover en takststigning på 128 kroner om måneden. Det siger formanden for Børne- og skoleudvalget, Per Frost Henriksen (S).

"Aftalen i budgetforliget er, at den eneste forandring forældrene egentlig kommer til at mærke er, at taksterne stiger med 128 kr om måneden. Men ellers er det intentionen, at alt ellers bliver ved det gamle. SFO-tilbuddene er i de samme bygninger, som der er fritidshjem i nu. Der er ingen børn der flyttes. Der bliver hverken flere eller færre ansatte og de fysiske rammer er de samme. Der sker med andre ord ikke besparelser. Der sker en takstforhøjelse og stort set ikke andet. Det er det vi har aftalt i budgetaftalen og det skal vi selvfølgelig overholde," siger han til Uge-Nyt

Per Frost Henriksen opfordrer samtidig til, at skolerne opretter såkaldte SFO-råd

"Jeg har fuld tillid til at både skoleledelsen og skolebestyrelserne sikrer nogle ordentlige SFO-tilbud. og jeg vil samtidig opfordre til, at områdebestyrelserne mødes med skolebestyrelserne – som har ansvaret for SFO - og sammen drøfter mål og visioner og mulighederne for at nedsætte et nyt SFO-råd for SFO’erne," siger han.

Den kommende budgetaftale løber i den næste tre år, og flere forældre er bekymrede for at aftalen derefter vil løbe ud i sandet så SFO-tilbuddet langsomt forringes. Men det afviser Per Frost Henriksen.

"Intentionen er forældrene ikke kommer til at mærke nogen forskel i de nye SFO-tilbud udover den takststigning, jeg nævnte før. Jeg har fuld forståelse for de bekymringer, som forældrene rejser, og jeg vil derfor opfordre dem til – som os politikere i Børne- og Skoleudvalget - at følge udviklingen nøje de kommende år. Og jeg vil gerne stå på mål for, at det her SFO-tilbud også fortsætter efter budgetperioden på det tre år," siger han.

Publiceret 15 October 2018 09:00