Hanne Berg. Arkivfoto

Hanne Berg. Arkivfoto

SF kræver ny politik for SFO-ordning

Hanne Berg vil kæmpe for at samme værdier og principper videreføres i de nye SFO-tilbud

Når de nuværende fritidshjem i det nye år bliver omdannet til skole-fritidstilbud (SFO) kræver Hanne Berg, at Fredensborg Kommune udvikler en ny politik på området.

"I samarbejede med forældrebestyrelserne skal vi udvikle en politik på området, så vi viderefører værdierne og principper fra de gamle fritidshjem til de nye SFO-ordninger," siger hun til Uge-Nyt.

"Eksempelvis ser jeg det som nødvendigt, at byrådet fastsætter helt overordnede mål og rammer for en fritidspolitik, med en skarp adskillelse mellem skoledagen og fritiden i SFO efter endt skoledag," siger hun og uddyber:

"SFO-livet skal sikre et frirum uden faglige præstationskrav. Fritiden i SFO skal give børnene tid til at mærke og føle, at de er børn, der kan vælge til og fra efter lyst og interesse, og som være ramme om børnenes udvikling af venskaber og sociale relationer og kompetencer. Det vil gøre børn livsduelige og modstandsdygtige, så de kan klare udfordringerne senere i livet," siger hun.

"Men vi bør også fastsætte mål for, hvor mange uddannede pædagoger, der skal være i fritidshjemmene – vi skal vælge en høj andel, og vi skal sikre klare rammer for samarbejdet for overgangen fra børnehave til skole og SFO," siger hun.

Publiceret 15 October 2018 07:00