Arkivfoto: Mostphotos.com

Arkivfoto: Mostphotos.com

DEBAT: Forældre skuffet over, at kommunen nedlægger fritidshjem

Af Annemari Arendal, fmd., områdebestyrelsen Humlebæk, Ann Mari Lieberkind, fmd., områdebestyrelsen Nivå, Kenneth Ebdulrahman Emde, afgående fmd, områdebestyrelsen Kokkedal og Tora Ribers, fmd., områdebestyrelsen Fredensborg

Med en blanding af dyb skuffelse og stor undren konstaterer vi, at byrådspolitikerne i Fredensborg Kommune har valgt at løbe fra det løfte, de gav, da bestyrelserne for to år siden sidst sagde nej tak til SFO: at de ikke ville foreslå SFO igen.

Det er en barsk opgave at skulle finde besparelser for 25 mio. Men at man endnu engang sparer på børneområdet er uansvarligt. Det er en ringe trøst, at det, man sparer, går til 0-2 års-området. I forvejen er det begrænset, hvad der er af tilbud og dermed udgifter til skolebørnene.

Vores bekymringer er:

· Med SFO kommer vores børn til at tilbringe endnu mere tid i skoleregi end hidtil.

· Fritidshjemmene i dag repræsenterer områdeinstitutionernes pædagogiske grundlag – hvordan vil det adskille sig fra skolens pædagogiske grundlag?

· Et fritidshjem har et selvstændigt budget. I skolen vil SFO´ens budget være en del af skolens og vil således være afhængigt af dennes generelle økonomi. Dette kan f.eks. betyde at pædagoger potentielt kan blive sendt på vikararbejde i skolen.

· I de enkelte bysamfund er der bekymringer ift. f.eks. eftermiddagsmad lavet af områdeinstitutionernes fælleskøkkener samt fælles busser. Hvordan skal det fremover organiseres?

· I fritidshjemmene må forældrebetalingen højst udgøre 30% af bruttoudgifterne, i SFO er der intet loft over forældrebetalingen. I første omgang vil forældrebetalingen stige 128 kr. For flere forældre vil 128 kroner være et beløb der gør, at man vil overveje at melde sit barn ud. Og så er der ikke så mange andre muligheder end at gå hjem og sidde dér eller hænge ud på gader og centre. Det kan også betyde at enkelte forældre går sammen om at privatpasse hinandens børn. Det vil føre til ekskludering af børn udenfor det fællesskab.

· Vi er bekymrede for, om politikerne om nogle år vil begynde at sammenligne sig med de nærliggende kommuner, og dermed finde argumentet for at hæve forældrebetalingen.

· Vi er bekymrede for, at SFO´en fremover vil være underlagt skolebestyrelsen, og at der ingen krav er om særlig repræsentation fra SFO´en. Hvordan sikrer vi forældreperspektivet på vores børn i SFO og klub?

· Og sidst, men ikke mindst; fritidshjemmene er underlagt dagtilbudsloven mens SFO er underlagt folkeskoleloven. Det betyder, at der ikke er regler for SFO´ens normering.

Fredensborg Kommune vil gerne være børnefamilievenlig. Med dette tiltag har man gjort sig mindre attraktiv for nye borgere, forringet vores børns muligheder og frakoblet forældre både økonomisk og indflydelsesmæssigt.

Vi spørger derfor jer politikere: hvad er argumentet?

Publiceret 02 October 2018 15:05