Hanne Berg. Arkivfoto.

Hanne Berg. Arkivfoto.

BUDGET: SF skuffet over, at fritidshjem nedlægges

På forhånd havde SF ønsket mere velfærd for børn og ældre, men kæmpede forgæves for kommunens fritidshjem

Inden budgetforhandlingerne havde SF ønsket mere velfærd til børn og ældre, og under forhandlingerne kæmpede Hanne Berg forgæves for at bevare komunens fritidshjem.

"Det skal ikke være en hemmelighed, at SF havde ønsket mere velfærd til børn og ældre, men selv med kommunens bugnende kassebeholdning kan vi ikke benytte os af den, fordi regeringen har lagt så snærende bånd for kommunerne med stramme drifts- og anlægsrammer," sagde hun.

Hanne Berg er dybt skuffet over, at kommunens fritidshjem nu skal nedlægges..

"SF kæmpede gennem hele budgetforhandlingen for at bevare vores fritidshjem, men der var et klart flertal i byrådet for at nedlægge dem. Den umiddelbare anledning var, at flertallet ville have fat i pengene i forældrenes lommer, og har nu under folkeskolelovens rammer for SFO kunnet hæve betalingen med 120 kr. pr. mdr. Den ekstra forældrebetaling går desværre ikke til bedre fritid for børnene, men til andre opgaver i kommunen. SF er glad for, at vi trods alt med budgetforligt kan bevare normeringen i SFO-erne og personalet, og en pædagog-uddannet ledelse," sagde hun.

Hanne Berg understregede, at hun vil kæmpe for at bevare værdierne i fritidsordningen.

"Jeg vil personligt de næste år kæmpe for, at vi i SFO- regi kan bevare så mange af de værdier og principper, som kendetegnede vores fantastiske fritidshjem: En klar adskillelse mellem skoledagen og fritiden i SFO, uden tests og præstationskrav, og med tid til social - og personlig dannelse, og tid til at slappe af, og hygge med vennerne efter en lang skoledag. Der skal være tid til bare at være barn," sagde hun og tilføjede:

"Politisk kan vi f.eks. fastsætte klare og selvstændige rammer og mål for SFO-delen og ikke kun for vores skoler, og vi kan på den måde fortsat se dem som adskilte enheder, der opfylder hver deres forskellige formål – en skole/undervisningsdel og en fritidspædagogisk del. Inddragelse af forældre og personale bliver afgørende vigtig i udviklingen af de nye rammer for SFO. Desuden skal vi sikre samarbejdet og trygge overgange, når børnene skal skifte fra børnehaver til SFO," sagde hun.

Publiceret 02 October 2018 11:39