Christian de Jonquires. Arkivfoto

Christian de Jonquires. Arkivfoto

DEBAT: Regeringens folkeskoleudspil

Af Christian de Jonquières (K), Kongevejen 38, Fredensborg:

Som Konservativ borger i Fredensborg Kommune med interesse for udviklingen af kommunens i forvejen gode skoler, må regeringens folkeskoleudspil hilses velkommen.

De Konservative har i Fredensborg Byråd i november måned 2015 stillet forslag om, at kommunen skulle ansøge Undervisningsministeriet om dispensation til at kunne fravælge de tvungne lektiecafeer og derigennem afkorte skoledagene, ligesom De Konservative primo maj måned 2017 stillede forslag om at lade en af 2 af kommunens skoler blive blandt de 50 forsøgsskoler i landet, der kunne komme til at eksperimentere med kortere skoledage.

Generelt nød De Konservative tanker fremme i Fredensborg Byråd, og det måtte med glæde konstateres, at Kokkedal Skole i 2017 kom med blandt de 50 forsøgsskoler i landet.

Tirsdag den 11. september 2018 fremlagde regeringen et nyt forskoleudspil, kaldet en justering af den folkeskolereform, der blev vedtaget af Folketinget i 2013, og hvor De Konservative dengang landspolitisk stod udenfor aftalen blandt andet som følge af de lange skoledage, der var et væsentlig led i reformen.

Regeringens udspil, der blandt andet går på, at man skal forkorte skoleugen med gennemsnitlig 1,8 timer om ugen og derigennem gøre skoledagen kortere, skal set herfra hilses mere end velkomment.

En af de uheldige konsekvenser af de lange skoledage har været, at børnene i et væsentligt mindre omfang har haft mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter udenfor skolen. Børn kan nu engang kun koncentrere sig om at lære i et vist tidsrum. Det synes der delvis at blive rådet bod på gennem regeringens folkeskoleudspil.

Bliver regeringens folkeskoleudspil vedtaget, bliver der en yderligere baggrund for, at Fredensborg Kommune i den langsigtede modernisering af vores skoler, der blev besluttet med budgetforliget sidste år, og som segmenteret ved det netop vedtagne budgetforlig, i dialog med borgere, skolebestyrelser og lærerkredsen, får mulighed for at styrke vores i forvejen gode folkeskole, hvor formålene nødvendigvis må være en styrkelse af det faglige indhold og en oplæringen af kommunens børn og unge, idet der er så centralt, nemlig at lære at mestre livet.

Her lover som nævnt folkeskoleudspillet godt.

Publiceret 27 September 2018 06:00