Martin Dahl Andersen, butikschef i Jysk i Kokkedal, før åbning af den nye butik.

Martin Dahl Andersen, butikschef i Jysk i Kokkedal, før åbning af den nye butik. PR-foto

Hørsholms handel: JYSK-butik i Kokkedal er ulovlig

Af
Fred Jacobsen

Jysk's flytning af butikken fra Cirkelhuset til nye større lokaler på den såkaldte Movia-grund i Kokkedal Industripark i Fredensborg Kommune er ikke populær hos tre handelsforeninger i nabokommunen Hørsholm. De har i et brev til Fredensborg Kommune gjort indsigelse mod butikken, fordi den strider mod den gældende lokalplan (K 106).

Lokalplanen forudsætter ifølge de klagende foreninger, at området er udlagt til detailbutik med 'særligt pladskrævende varegrupper'.

"Jysk har en stor andel udvalgsvarer og er derfor en detailbutik. Detailhandel må ikke placeres i lokalplanområdet, med mindre der udarbejdes en ny lokalplan," hedder det blandt andet i den skriftlige indsigelse, der er underskrevet af Birger Iversen, formand for Centerforeningen Hørsholm Midtpunkt, Oluf Ravn, formand for Gågadeforeningen i Hørsholm og Lisbeth Dalgaard fra Centerforeningen Kongevejscentret.

Råber op i tide

"Det er jo ikke for sjov, man laver et landsplandirektiv for detailhandelen. Derfor råber vi op i tide," siger Oluf Ravn, formand for Gågadeforeningen i Hørsholm, om indsigelsen.

"Vi har intet imod Jysk, og der er heller ikke tale om brødnid. Vi vil med indsigelsen sikre os, at direktivet overholdes," tilføjer gågadeformanden til Ugebladet.

Frygter præcedens

De tre foreninger frygter, at tilladelsen til detailhandel i et område, der er udlagt til butikker med 'særligt pladskrævende varegrupper', kan danne "præcedens for placeringen af fremtidige detailbutikker, der ikke overholder Fredensborg Kommunes plangrundlag, hvilket vil have negativ på virkning på den nuværende detailhandel i Hørsholm", som det hedder i den skriftlige indsigelse.

Henviser til dom

For at underbygge sin argumentation henviser handelsforeningerne til en dom i Vestre Landsret fra 2014 og en sag fra Vejle, hvor en udlejer fik at vide, at han i et område til pladskrævende varer ikke kan udleje til Jysk, fordi butikken havde en andel af udvalgsvarer på 40-45 procent.

Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen er bekendt med indsigelsen, som han på nuværende tidspunkt ingen kommentar har til.

Åbnede 7. september

"Vi har givet tilladelse i en god mening. Vi vil jo gerne udnytte de pågældende område og jeg er bestemt interesseret i at bevare det gode naboskab," siger Fredensborg-borgmesteren, der nu vil undersøge sagen yderligere.

Jysk åbnede 7. september i nye lokaler i Kokkedal Industripark efter 20 år i Cirkelhuset. Butikken er på 1.200 kvadratmeter inden for og 200 kvadratmeter uden for. Den nye butik råder over 500 flere kvadratmeter end den tidligere butik.

Publiceret 25 September 2018 07:00