Arkivfoto: Peter Mailand

Arkivfoto: Peter Mailand

Fredensborg Kommune inviterer borgerne til åbent budgetmøde

Byrådet indleder budgetforhandlingerne sidst i august og afholder borgermøde om budgettet inden

Inden årets budgetforhandlinger går i gang, inviterer Fredensborg Kommune borgerne til et åbent møde om kommunes budget og økonomi.

På mødet er der oplæg om kommunens økonomiske situation og god mulighed for både at kommentere og spørge ind til budgettet.

Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Vi har gode erfaringer med at holde disse møder, hvor alle interesserede både kan komme til orde og høre nærmere om, hvordan kommunens økonomi er skruet sammen og de muligheder og udfordringer, vi har i byrådet. Jeg håber derfor, at mange benytter sig af muligheden", siger han og fortsætter:

"Baggrunden er heldigvis, at kommunens økonomi aldrig har været mere robust end nu, hvor vores kassebeholdning er rekordhøj og vi afdrager vores gæld over 10 år. Men vi kommer alligevel ikke udenom, at der skal ske omprioriteringer og besparelser, så vi sikrer os, at budgetterne også holder næste år og at kommunen overholder de indgåede aftaler mellem KL og regeringen. Derudover må vi tage højde for, at vi fremover risikerer at skulle betale et væsentligt større beløb til landets øvrige kommuner som følge af ændringer i udligningsordningen" siger han.

Årets budgetmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside fredensborg.dk/budget den 17. august.

Mødet afholdes den 28. august kl. 17-19 på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Alle borgere og medarbejdere er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Program for mødet:

• Velkomst v/ borgmester Thomas Lykke Pedersen

• Oplæg om kommunens aktuelle økonomiske situation og udfordringer v/ kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen og økonomichef Henriette Lilleør

• Spørgsmål og kommentarer fra borgerne

• Dialog med udvalgsformændene i grupper

Publiceret 10 August 2018 06:00