Arkivfoto

Arkivfoto

Fredensborg Kommune gav bedre service i valgår

Fredensborg Kommune brugte 400 kroner mere pr. indbygger på service i valgåret 2017

I det kommunale valgår 2017 var Fredensborg Kommune noget mere rundhåndet med den kommunale service end året før.

Hele 400 kroner mere brugte kommunen på service pr. borger i 2017. Det viser en aktuel opgørelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Det er ikke kun Fredensborg, der har overskredet servicerammen. Flere af nabokommunerne, de kommuner, Fredensborg sammenligner sig med, er i samme båd.

Men det får ikke konsekvenser. For på landsplan er kommunerne blevet langt bedre end tidligere til at ramme budgetterne, skriver VIVE.

Servicerammen dækker områderne børnepasning, folkeskolen, ældreområdet, kultur og fritid, vejvæsen, administration, sundhed børn, unge og voksne med særlige behov.

I 2011 indskærpede staten truslen om økonomiske sanktioner over for kommunerne, hvis serviceudgifterne for kommunerne under ét ikke er i stand til at holde sig inden for den aftalte økonomiske ramme – i både budgetter og regnskaber.

Dét vendte på mange måder den kommunale økonomistyring på hovedet. Hvor hovedreglen i årene før 2011 var budget overskridelser, så har der hvert år siden 2011 omvendt været tale om budget underskridelser. Altså at kommunerne samlet set bruger mindre på service, end de har budgetteret med.

I kommunernes regnskaber for 2017 lå serviceudgifterne tættere på budgettet, end de har gjort i mange år.

Den stigende budgetpræcision for kommunerne under ét dækker dog over betydelige forskelle mellem kommunerne og mellem serviceområder. Ikke mindst har mange kommuner udfordringer med at overholde budgetterne på områderne for udsatte børn/unge og udsatte voksne.

Og det betyder så, at de kommuner, der har overskredet servicerammen, ikke nødvendigvis har gjort det for at dele servicegaver ud i et valgår.

FAKTA

Serviceforbrug i 2017

  Fredensborg: 400 kroner mere pr. indbygger på service i 2017

  Gladsaxe: 768 kroner mindre pr. indbygger på service i 2017

  Furesø: 468 kroner mindre pr. indbygger på service i 2017

  Gentofte: 327 kroner mindre pr. indbygger på service i 2017

  Rudersdal: 9 kroner mindre pr. indbygger på service i 2017

  Hørsholm: 244 kroner mere pr. indbygger på service i 2017

  Lyngby-Taarbæk: 438 kroner mere pr. indbygger på service i 2017

  Herlev:1.679 kroner mere pr. indbygger på service i 2017

Publiceret 19 June 2018 12:13