Her er en oversigt over sommerens Kystbane-projekt med sporarbejde mellem Hellerup og Rungsted, mens der er otte broer nord for Rungsted, der skal repareres. Lokalt udskiftes broerne ved Møllevej i Nivå og Dageløkkevej i Humlebæk. Cykel- og gangbroen over Rungstedvej udskiftes også, men det er Hørsholm Kommune, der varetager den opgave. Kort: Banedanmark

Her er en oversigt over sommerens Kystbane-projekt med sporarbejde mellem Hellerup og Rungsted, mens der er otte broer nord for Rungsted, der skal repareres. Lokalt udskiftes broerne ved Møllevej i Nivå og Dageløkkevej i Humlebæk. Cykel- og gangbroen over Rungstedvej udskiftes også, men det er Hørsholm Kommune, der varetager den opgave. Kort: Banedanmark

Togbusserne tilbage:

Sporarbejde lukker Kystbanen i seks uger

I hele sommerferien indstilles togdriften på Kystbanen og erstattes af togbusser

Af
Morten Timm

Morten Timm

Som pendler og togpassager på Kystbanen skal du snart til det igen. Ud af toget og over i en togbus.

Som i sommeren 2017 indstiller DSB togdriften på Kystbanen, så BaneDanmark kan begynde 2. etape, hvor der udføres både spor- og broarbejde på strækningen mellem Hellerup og Helsingør. Arbejdet indledes sent fredag aften 29. juni og varer til og med 12. august 2018.

Vil overraske positivt

I den seks uger lange periode indsættes der togbusser, fordelt på seks forskellige linjer, der har hver sin linjefarve.

Modsat sidste sommer, hvor Kystbanetogene kørte op til Rungsted, og rejsen videre nordpå skulle tages i togbus, så vil de i år allerede stoppe i Hellerup. Resten af rejsen nordpå skal derfor tages i togbus, der i år også destination til og fra Klampenborg, Ryparken og Holte station (se kort).

DSBs informationschef Tony Bispeskov siger, at de vil lægge sig i selen for at for at gøre det ligeså effektivt som sidste år.

“Vi gør alt for overraske positivt og sætter hellere ind med for mange busser fra start, fremfor at starte ud med at give pendlere en øv-oplevelse,” siger Tony Bispeskov.

Turen med togbusser kan ikke undgå at give forlænget rejsetid, men afhængig den øvrige trafik vil det fx tage 13 minutter længere at køre med togbus fra Helsingør og nonstop til Ryparken end det gør at tage Kystbanen i dag.

Fra midten af maj vil Rejseplanen.dk være opdateret med alle togbusserne.

Sådan ser togbus-kortet ud. Der er seks linjer med hver sin farve og forskellige start- og stop destinationer for tilgodese pendlerne og ikke gøre trafikpresset på en station for massivt. Kort DSB

Sådan ser togbus-kortet ud. Der er seks linjer med hver sin farve og forskellige start- og stop destinationer for tilgodese pendlerne og ikke gøre trafikpresset på en station for massivt. Kort DSB

Tilfredse pendlere

Det var med ønske fra Pendlerklubben Kystbanen, at fornyelsen af Kystbanen blev delt op i to dele med udførelse i 2017 og i år, så anlægsarbejderne kun ligger i sommerferieperioden, hvor der er 15-20 procent færre passagerer.

”Fornyelsen af strækningen er en nødvendighed, da både spor, broer, kørestrøm og kabler er så slidte, at de skal udskiftes nu,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Formanden for Pendlerklubben Kystbanen Michael Randropp kalder det også en god løsning:

”På pendlernes vegne kan jeg kun være tilfreds med, at Banedanmark har valgt at lytte til os og dele arbejdet op i to gange seks uger. Det er nemmere at acceptere to kortere perioder i sommerferien end en sammenhængende periode på 12 uger,” siger Michael Randropp.

Når arbejdet er færdigt, kan pendlere og Kystbane-passagerer se frem til en mere stabil togdrift med færre forsinkelser og aflysninger. Togenes hastighed kan også sættes op til strækningens almindelige hastighed på 100-120 km/t de steder, hvor den i dag er nedsat på grund af slidte skinner.

DSB og Banedanmark har planlagt ïnformationsmøder onsdag den 23. maj kl. 15-17 på Humlebæk Bibliotek og tirsdag 29. maj kl. 16-18 på Rungsted Skole.

Fakta

Her holder togbusserne

Humlebæk: Busstop foran stationsbygningen på Oscar Brunsvej, nærmest spor 1

Nivå: Busstop ved Nivå Center, nærmest spor 3

Kokkedal: Busstop ved busterminalen, nærmest spor 2

Rungsted Kyst: Busstop på Østre Stationsvej, nærmest spor 1

Vedbæk: Busstop ved stationsbygningen, nærmest spor 1

Om renoveringen af Kystbanen

Når fornyelsen er helt gennemført i sensommeren 2018 har BaneDanmark lavet følgende på Kystbanen:

4,8 km nye skinner og sveller

Yderligere 13,5 km nye sveller

12 km rensede skærver

7,5 km ny sporkasse

53 sporskifter nye sporskifter

2 sporskifter er blevet nedlagt

9 nye sporstoppere

11 km afvandingsarbejde: Nye dræn mv.

5 nye master og fundamenter til kørestrøm

Ny sporskiftevarme på hele strækningen

Renovation af otte broer og udskiftning af to broer på strækningen

Publiceret 11 May 2018 09:00