Fredensborg er blevet tildelt knapt seks millioner kroner til at etablere en ny lægeklinik i Humlebæk.

Fredensborg er blevet tildelt knapt seks millioner kroner til at etablere en ny lægeklinik i Humlebæk.

Ny lægeklinik på vej i Humlebæk

Fredensborg får knapt seks millioner kroner til en ny lægeklinik i Humlebæk. Pengene kommer fra en pulje, regeringen har afsat til læge – og sundhedshuse i hele landet.

Knapt seks millioner kroner. Det er, hvad Fredensborg Kommune er blevet tildelt til etablering af en lægeklinik i et sundhedshus i Humlebæk.

Pengene til det nye lægehus kommer fra en pulje på i alt 200 millioner kroner, som regeringen har afsat til at oprette læge – og sundhedshuse over hele landet.

For hensigten er, at der skal være kortere vej til behandling, forklarer sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”For patienterne betyder de nye sundheds – og lægehuse, at der bliver kortere vej til deres behandling. Samtidig samler man de forskellige sundhedstilbud på en måde, der giver mening for patienterne. Hvis man f.eks. er KOL-patient, vil det i mange tilfælde give rigtig god mening, at man i stedet for at tage turen til ind til et hospital kan blive behandlet lokalt i kommunen,” siger hun i en pressemeddelelse.

Kortere vej til behandling

Puljen til læge – og sundhedshuse er en del af regeringens arbejde med at sikre et sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne, uanset hvor i landet man bor.

Puljen på 200 millioner kroner er den første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge – og sundhedshuse over hele landet i de kommende fire år.

”Det er meget vigtigt, at sundhedsvæsenet kommer tættere på borgerne, så de får flere og bedre tilbud der, hvor de bor. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu sikrer både driften og oprettelsen af nye læge – og sundhedshuse så markant, som vi gør her,” siger Ellen Trane Nørby.

Nye og eksisterende tilbud

Der er med den samlede pulje på 200 millioner kroner både givet penge til eksisterende tilbud i kommunerne og penge til at oprette helt nye læge – og sundhedshuse. Pengene er første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge – og sundhedshuse over fire år.

I et læge – eller sundhedshus kan praktiserende læger samle sig i større fællesskaber sammen med for eksempel jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere den kommunale hjemmesygepleje. Det betyder, at patienterne kan få behandling af flere faggrupper samme sted.

/pm

FAKTA: OM FORDELINGEN AF PENGENE TIL LÆGE – OG SUNDHEDSHUSENE

På finansloven for 2018 blev der afsat 800 mio. kr. over 4 år til en pulje for læge- og sundhedshuse. I januar 2018 blev den første pulje slået op.

Puljen på 200 millioner er første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge –

og sundhedshuse over de kommende fire år som et led i en større reform af sundhedsvæsenet.

I slutningen af 2017 lancerede sundhedsminister Ellen Trane Nørby et sundhedsudspil med otte initiativer, der øger effektiviteten og kvaliteten i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så færre patienter i fremtiden skal indlægges på de specialiserede afdelinger på sygehusene. Sundhedsudspillet, der hedder ”Sundhed, hvor du er”, fokuserer blandt andet på at styrke lokale læge- og sundhedshuse.

Senere på året præsenterer regeringen et udspil til en sundhedsreform, der skal styrke det nære sundhedsvæsen, skabe mere sammenhæng for patienterne og sikre den optimale styring af sundhedsvæsenet i fremtiden. Med aftale om finansloven for 2018 er der afsat en ramme på i alt 845 mio. kr. i perioden 2018-2021 til udspillet.

Publiceret 08 May 2018 11:30