Det går den forkerte vej med både vægten og usund kost, derimod er der mindre røg og alkohol blandt borgerne, viser ny sundhedsundersøgelse. Foto: Mostphotos.com

Det går den forkerte vej med både vægten og usund kost, derimod er der mindre røg og alkohol blandt borgerne, viser ny sundhedsundersøgelse. Foto: Mostphotos.com

Borgere i Fredensborg spiser og vejer mere

Det går den forkerte vej med både vægten og usund kost, derimod er der mindre røg og alkohol blandt borgerne, viser ny sundhedsundersøgelse

Af
Peter Mailand

Peter Mailand

Ny sundhedsundersøgelse fortæller en god og en dårlig nyhed. Den gode er, at borgerne i Fredensborg ryger og drikker mindre, den dårlige er, at de lever mere usundt og har flere kilo på sidebenene.

Sådan kan udviklingen i borgernes sundhedstilstand siden 2013 kort beskrives på baggrund af Region Hovedstadens nye undersøgelse af borgernes sundhedsprofil.

Siden 2013 er andelen af daglige rygere faldet fra 14 til 13 pct. Samtidig er andelen af borgere med et stort alkoholforbrug faldet markant til nu 7 pct. mod 11 pct. fire år tidligere.

Det er især på disse to områder, at borgerne har fået en sundere livsstil, fremgår det af en pressemeddelelse

I den modsatte retning trækker en forholdsvis stor stigning i andelen af borgere, som har et usundt kostmønster og moderat overvægt. Hvor 32 pct. i 2013 var moderat overvægtige, er andelen steget til 36 pct. i dag - og dermed en del over regionens samlede gennemsnit på 31 pct.

For Bo Hilsted, der er formand for Fritids- og idrætsudvalget giver udviklingen både anledning til tilfredshed og et par forbehold:

Godt at færre ryger

“Det er virkelig en god udvikling at færre borgere ryger i dag end tidligere, for rygning er klart en af de største kilder til bl.a. kræft- og luftvejsvejslidelser. Det samme gælder mht. alkohol, hvor vi har haft et kraftigt fald. Det er meget positivt. Når det er sagt, så taler udviklingen på de øvrige områder tydeligt for en øget indsats for mere motion og sund kost”, siger Bo Hilsted, og fremhæver i den forbindelse, at et stort flertal af de borgere, som enten er overvægtige eller dyrker for lidt motion, giver udtryk for, at de ønsker hjælp til at forbedre deres situation.

Fritids- og Idrætsudvalget vil på et kommende møde drøfte, hvordan der konkret kan sættes ind for at forbedre sundheden.

Fakta om sundhedsprofilen

Formålet med sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er at fungere som et planlægningsredskab på sundhedsområdet for kommuner og region. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan beslutningstagere se, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper, der er væsentlige at have fokus på, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

Udvalgte resultater

Rygning:

13 % (antal 4300) af borgerne i FK ryger dagligt mod 16 % i RH. Det er et fald på 1 procentpoint siden 2013. (Helsingør 16 % og Hørsholm 10 %). Faldet skyldes at rygerandelen blandt kvinder er faldet med 3 pct. point mens andelen blandt mænd er steget med 1 pct. point.

Alkohol:

Moderat forbrug af alkohol: (Defineres som et forbrug på 8-14 genstande om ugen for kvinder og 15-21 genstande om ugen for mænd)

13 % (antal 4000) af borgerne i FK har et moderat forbrug af alkohol. I RH er det ligeledes 13 %. Det er et fald på 1 procentpoint siden 2013.

Usund kost:

13 % (antal 3900) af borgerne i FK har et usundt kostmønster mod 12 % i RH. Her har vi blandt få andre kommuner i RH haft den største stigning siden 2010. Der ses en stigning på 4 procentpoint siden 2013.

(Helsingør 13 % og Hørsholm 10 %)

Overvægt:

Moderat overvægt (BMI 25 -

Publiceret 13 April 2018 15:30