Arkivfoto.

Arkivfoto.

Skytter efterlader millionregning til Fredensborg Kommune

Oprydningsarbejdet efter skytterne i Langstrup Mose koster mellem 3,5 og 4,5 millioner kroner

Af
Af Peter Mailand

Selvom Karlebo Flygtskydebane blev lukket i sidste uge, så har skytterne efterladt en kæmperegning til Fredensborg Kommune.
For skytterne har efterladt så meget affald ved Langstrup Mose, at Fredensborg Kommune nu skal rydde op. Og det bliver dyrt, for regningen løber op i mellem 3,5 og 4,5 millioner kroner, vurderer forvaltningen.
For at rydde op fuldt op i mosen, så der ikke længere kan findes synlige rester af lerduer skal det øverste lag af jorden skal fjernes i en dybde på 25 cm., vurderer forvaltningen. Derudover skal der skrabes et lag jord af på 5-10 cm af mellem lavningerne for at fjerne alt affald i mosen, dog uden at ødelægge vegetationens rødder, og det bliver svært. Derudover skal jorden i de tre mest belastede områder i mosen fjernes i en dybde på 50 cm, hvor der samtidig bliver skabt tre mindre vandhuller.

Den store model

Da sagen blev behandlet på Plan, miljø og klimaudvalget havde forvaltningen foreslået tre modeller, men det var et enigt udvalg, der valgte den store model for at få ryddet op, fortæller udvalgsformand Lars Simonsen (R).
“Vi mener, at det er bedst, både for nutidige og fremtidige borgere at gå 'all-in' og få ryddet ordentligt op i mosen,” siger han til Uge-Nyt.

Dyrt for skatteborgerne

Lars Simonsen peger på flere årsager til at oprydningsarbejdet nu bliver så omfattende.
“Dels er området slet ikke egnet til skydebane, fordi det er en mose, dels har skyderiet stået årevis, og dels har skytteforeningen hævet aktivitetsniveauet betydeligt i løbet af de senere år. Og dels har der været politisk uenighed mod at gribe ind,” siger han.
Lars Simonsen erkender, at det bliver dyrt for skatteborgerne.
“Vi må desværre indse at bliver kommunen der kommer til at hænge på regningen, for det er urealistisk at hente noget hos skytteforeningen,” siger han og tilføjer:
“Men selvom det bliver dyrt, så bliver det endnu dyrere at lade være”.
Udvalget vedtog desuden, at pengene til oprensningen af mosen skal findes i de kommende budgetforhandlinger.

Publiceret 02 June 2017 10:30