Niverødgård Boligafdeling har været ude i store vanskeligheder. Nu giver en genopretningsplan håb om en ordentlig og varig løsning, som giver ro for beboerne i de ellers attraktive familieboliger. Foto: KAB Arkiv

Niverødgård Boligafdeling har været ude i store vanskeligheder. Nu giver en genopretningsplan håb om en ordentlig og varig løsning, som giver ro for beboerne i de ellers attraktive familieboliger. Foto: KAB Arkiv

Redningsplan:

Boligafdeling gør op med byggesjusk

Efter svære år er der iværksat en genopretningsplan for boligafdeling Niverødgård

Niverødgård begynder på en frisk. Nu skal der endelig ryddes op efter en årrække med byggesjusk, udlejningsproblemer og heraf følgende dårlig økonomi i den lille boligafdeling Niverødgård i Nivå.
Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra KAB og Fredensborg Boligskab, der samtidig fremlægger en genopretningsplan, hvor ombygning af de 19 boliger, isolering af facader og en nedsættelse af huslejen er en del af indsatsen for at bringe den uheldsramte boligafdeling på benene igen og fjerne den uvished, som beboerne har oplevet gennem hele forløbet siden boliger stod færdige i 2009.
"Planen løser ikke alene de byggetekniske forhold, men tænker alle udfordringerne ind i en samlet indsats. Boligindretningen ændres og tilpasses bedre til familier og økonomien styrkes, så beboerne kan se frem til en stabil fremtid. Jeg er overbevist om, at vi med denne indsats giver Niverødgård en frisk start," siger Henrik Harsberg, formand for Fredensborg Boligselskab, i en pressemeddelelse.
 

Færdigt om fem måneder

Han glæder sig over, at en solidt funderet plan nu kan føres ud i livet.
Genopretningsplanen, der blev i gangsat 9. januar, er udarbejdet af Fredensborg Boligselskab og KAB med opbakning fra Fredensborg Kommune.
Den samlede pris lyder på 9,25 millioner kroner og finansieres for en stor del med støtte fra Landsbyggefonden.
Byggeopgaven forventes at tage fem måneder frem til 9. juni 2017. Når arbejdet er afsluttet gennemføres de økonomiske tiltag med blandt andet nedsættelse af husleje med ca. 153 kroner pr. måned (for 92 m² bolig) og en halvering af indskud.
mt

Fakta om genopretningsplanen

Elementer i genopretningsplanen for Niverødgård:
* Ombygning af 5 boliger, da de er opført som ældreboliger, men har en uhensigtsmæssig indretning, når de udlejes som familieboliger.
* Indretning af en ekstra bolig i et ubenyttet fællesrum.
* Efterisolering af facader og sokkel.
* Etablering af private haver og terrasser ved stueboliger.
* Nedsættelse af husleje med 20 kr./m², så niveauet bliver som i nabobebyggelsen. Eksempelvis nedsættes huslejen i en bolig på 92 m² med ca. 153 kr. om måneden.
* En halvering af beboerindskud til næsten samme niveau som i nabobebyggelsen.
* Dækning af afdelingens opsamlede underskud, hvorefter driftsbudgettet hænger sammen.
* Tilbageførsel af 1,4 mio. kr. til Fredensborg Boligselskab for de afholdte udgifter til lejetab og udbedring af fejl og mangler.

Publiceret 13 January 2017 12:00