Den gamle biograf var fyldt til mere end sidste plads og debatlysten var stor, da Fredensborg Kommune havde indkaldt til borgermøde om modulvogntog i Fredensborg. Foto: Morten Timm

Den gamle biograf var fyldt til mere end sidste plads og debatlysten var stor, da Fredensborg Kommune havde indkaldt til borgermøde om modulvogntog i Fredensborg. Foto: Morten Timm

Borgermøde:

Politisk åbning for at stoppe modulvogntog

Men skuffelse over, at partierne, på nær DF, havde sendt substitutter for deres trafikordfører, var tydelig

Af
Morten Timm

Morten Timm

Hvis de over 150 mennesker på borgermødet om modulvogntog gennem Fredensborg, havde regnet med, at de kunne få de panelets folketingspolitikeres ord på at ville stoppe megalastbilernes fremmarch på rute A6, så blev de nok skuffet.
Men politikerpanelet - der talte Christine Antorini (S), Lars Arne Christensen (K), Kim Christiansen (DF) og Hans Andersen (V) - blev fra salen i den gamle biograf mødt af massiv modstand mod modulvogntog gennem Fredensborg by, stribevis af argumenter for, hvorfor det er en dårlig idé at lade de enorme lastvognstog på over 25 meter bevæge sig gennem byen via A6, samt få spørgsmålet om, hvorfor Fredensborg er den eneste by i Danmark, der skal lide den skæbne at blive belastet med den tunge trafik i byens centrum. Ikke mindst når der er en alternativ rute (ad Helsingørmotorvejen og Isterødvejen).
Alligevel efterlod mødet tirsdag aften grund til optimisme. Den fornemmelse havde borgmester Thomas Lykke Pedersen efter debatten og efter hans partifælle, Christine Antorini, som den mest klare i mælet, sagde, at de hos Socialdemokratiet vil gøre, hvad de kan for at få ændret modulvogntogenes rute, så den ikke går gennem Fredensborg by.
"I har vist os et godt og gennemarbejdet alternativt forslag. Vi kan ændre det, hvis vi samarbejder," sagde Christine Antorini med henvisning til de øvrige partier bag trafikforliget fra 2014, hvor der åbnes for modulvogntog-kørsel på alle statsveje.

Hvorfor lytter I ikke?

Der var positive tilkendegivelser fra De Konservatives Lars Arne Kristensen, der også kaldte det et godt alternativ med ruteføring ad Helsingørmotorvejen og Isterødvejen.
De Radikale Anders Steenberg (dog ikke til stede, men han fik erklæring oplæst af partifællen Lars Simonsen).
Venstres Hans Andersen havde sværere ved at melde ligeså klart ud og fortalte til forsamlingens utilfredshed, at Venstres holdning ville komme frem, når forligspartierne skulle mødes.
Det fik partiets byrådsmedlem i Fredensborg, Lars Søndergaard, til at tage ordet:
"Jeg synes, det er ærgerligt, at I ikke vil lytte til Venstre i Fredensborg, for her er vi syv Venstre-medlemmer, der imod modulvogntog gennem Fredensborg".
Det virkede til at gøre indtryk på Hans Andersen, der i sin afsluttende bemærkning takkede for de mange input fra salen og sagde: "Jeg tror, vi (Venstre) ligger os meget på linje med Socialdemokratiet".
Han bragte i øvrigt på bane om Fredensborg Kommune i en løsningsmodel om A6 skulle gøres til en kommunal vej og Isterødvejen til statsvej.
"Det vil vi tage imod med kyshånd," svarede borgmester Thomas Lykke Pedersen.
Læs også: Direktør: Lokalpolitikere vidste besked om modulvogntog i 2014

Eneste trafikordfører: Fakta fremfor følelser

For at kunne åbne trafikforliget skal alle forligspartier være enige, og set fra salen var aftenens lyseslukker i panelet uden tvivl Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, som ikke virkede det mindste påvirket af, at hans partifælle, byrådsmedlem Flemming Rømer, er en af de mest markante modstandere.
Kim Christiansen er overbevist om, at med modulvogntog vil det føre til færre lastbiler gennem Fredensborg, da tre store lastbiler kan erstattes af to modulvogntog, ligesom han understregede, at en beslutning skal tages ud fra fakta og ikke følelser.
Han kaldte også Fredensborg Kommunes opstilling med køretider på henholdvis A6 og Helsingørmotorvejen/Isterødvejen for useriøst, når det er bygget på Google Maps.
"Men jeg hører, hvad I siger og håber, vi kan træffe den rigtige beslutning på et oplyst grundlag," var hans afslutningskommentar.
Tilgengæld var DF'eren også den eneste i panelet, der bærer hvervet som trafikordfører på Christiansborg.

Holdt igen med 3000 protestunderskrifter

Og netop tilstedeværelsen af suppleanter hos de øvrige partier og igen afbud fra andre, var en skuffelse for Gorm Tortzen, en af initiativtagerne til protestunderskriftindsamlingen.
"Når der sendes substitutter, så vil vi ikke som planlagt at overrække panelet kassen med de næsten 3.000 underskrifter mod modulvogntog i Fredensborg," erklærede han.
Nu skal der i stedet planlægges en overrækkelse overfor transportudvalget sammen med borgmester Thomas Lykke Pedersen.
Der er desuden planlagt et opfølgende møde mellem Fredensborg Kommune og Vejdirektoratet 11. oktober , hvor kommunens alternative rute skal drøftes nærmere.

Publiceret 28 September 2016 12:15