Borgere sikres rent drikkevand

Region Hovedstaden forsætter kampen mod forurening i grundvandet i Humlebæk Vandværk

Som led i Region Hovedstadens fokus på at beskytte grundvandet mod forurening har regionsrådet netop besluttet at igangsætte en række nye undersøgelser og oprensninger. Regionens indsats sker for at sikre rent drikkevand til borgere og virksomheder.
“At beskytte drikkevandet er en af kerneopgaverne for regionen. I det her tilfælde har vi mulighed for at gøre det hurtigt og billigt, hvilket er både en fornuftig udnyttelse af offentlige midler og til gavn for borgerne i de berørte områder,” siger formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF) i en pressemeddelelse.

To ting på én gang

Region Hovedstaden har i disse år sat turbo på oprensningen af forurenet jord, der udgør en særlig risiko for drikkevandet.
“Man kan sige, at vi nærmest undersøger og renser op på én gang. Tidligere startede vi med at undersøge en forurening, for først senere at vende tilbage for at gøre noget ved den. Nu speeder vi processen op og bliver færdig i et drikkevandsområde af gangen. Det er helt i tråd med vores plan for jordoprensning, der bestemmer, at 80 procent af det grundvand, der bruges til drikkevand i regionen, skal være sikret mod jordforurening inden for de kommende otte-ti år,” fortæller Jens Mandrup.

Flere lokale vandværk

Indsatsen er lige nu fokuseret på en række drikkevandsområder i den midterste og sydlige del af regionen. At det netop er denne del af regionen, der er i fokus, skyldes at Region Hovedstaden har godt kendskab til drikkevandsområderne. Et kendskab, der gør, at man med en relativt billig og hurtig indsats kan gøre en stor forskel, og dermed hurtigt og billigt sikrer meget vand mod forurening.
Fokus på drikkevandområderne sker ved Attemose kildeplads i Hillerød Kommune, Birkerød Vandværk i Rudersdal Kommune, Bogøgård kildeplads i Furesø Kommune, Dybendal Vandværk i Lyngby-Taarbæk Kommune, Humlebæk Vandværk i Fredensborg Kommune, Hørup kildeplads i Frederikssund Kommune og Solhøj Kildeplads i Høje Taastrup/Ishøj kommuner.

Forebyggende rensning

I de udvalgte områder vil regionen de kommende to til tre år undersøge de lokale grunde, hvor man ved, at der tidligere har været anvendt de særligt problematiske klorerede opløsningsmidler. Klorerede opløsningsmidler er ekstra farlige for drikkevandet. Med undersøgelserne i hånden kan regionen prioritere indsatsen og tilrettelægge og gennemføre de oprensninger, der er nødvendige for at sikre, at det grundvand, vandværkerne pumper op fortsat er rent.
Det skal understreges, at vandet fra de lokale vandværker ikke er forurenet, men at undersøgelser og oprensning af jorden er forebyggende for at sikre, at forureningen ikke spreder sig og på sigt ødelægger det grundvand, der bruges til drikkevand.
I 2016 bruger Region Hovedstaden 143 mio. kr. på at opspore, undersøge og rense forurenede grunde.
logy

Publiceret 06 July 2016 09:30