Se video:

Kokkedal forvandles i klimatilpasningens navn

Første spadestik taget til Kokkedals nye klima- og bydelsprojekt til 145 millioner kroner. Arbejdet er færdigt i august 2017

Af
Morten Timm

Morten Timm

For borgerne i Kokkedal er der noget helt nyt og spændende i vente. Det første skridt - eller rettere spadestik - blev taget tirsdag under mange interesserede beboeres bevågenhed.
Det handler om et storstilet klima og bydelsprojekt i Kokkedal, hvor områderne fra By- og Nordengen til Egedalsvænge og videre mod Skovengen i løbet af det næste år vil gennemgå en større forvandling og sætte helt nye standarder for klimatilpasning i et boligområde.
Prisen er 145 millioner kroner, og det samlede projekt, der har fået overskriften ’Klimatilpasning Kokkedal’, omfatter hele 40 anlægsarbejder.
“Vi sætter nye standarder med dette projekt og sætter Kokkedal på landkortet, allerede inden projektet er færdigt. For ingen andre steder har så mange parter lagt sig så meget i selen for at tilføre et så stort område så mange nye kvaliteter. Det er ganske enkelt imponerende,” sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ved første spadestik.

Bydele bindes sammen

Konkret bliver der etableret en række nye attraktive byrum og opholds- og aktivitetsmuligheder samtidig med, at bydelen indrettes med fremtidens regnvandshåndtering, hvor regnvandet håndteres og forsinkes lokalt.
Det nye anlæg vil på en ny måde binde hele området med 650 boliger sammen.
Baggrunden for den omfattende investering skal findes de i to voldsomme oversvømmelser, som Kokkedal-området blev ramt af i 2007 og 2010.
Hele projektet udfolder sig i et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, boligselskaberne 3B og Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Fredensborg Forsyning.
Og vurderet udfra sin størrelse, antallet af partnere, det store antal mål og budgettet på 145 mio. kr. er der ifølge borgmesteren tale om et unikt projekt.
Det bakkes op af områdets boligforeninger, som alle glæder sig over at kunne give beboere nye spændene rammer, der både skaber en ny og mere imødekommende bydel samt modvirker nye oversvømmelser.

Her kommer Bølgepladsen, som byder på masser af aktivitetsmulighed for børn og unge. Illustration: Schønherr

Her kommer Bølgepladsen, som byder på masser af aktivitetsmulighed for børn og unge. Illustration: Schønherr

På Isflagepladsen i Egedalsvænge kan man sidde og nyde livet, mens fire lavninger samler regnvand op. Illustration: Schønherr

På Isflagepladsen i Egedalsvænge kan man sidde og nyde livet, mens fire lavninger samler regnvand op. Illustration: Schønherr

På Vandlegepladsen ved Usserød Å vil man kunne komme helt tæt på vandløbet og dets plante- og dyreliv. Illustration: Schønherr

På Vandlegepladsen ved Usserød Å vil man kunne komme helt tæt på vandløbet og dets plante- og dyreliv. Illustration: Schønherr

Naturhængslet kaldes den trappe, der går ned mod Usserød Ådal og hvor regnvandet ledes ud i et lille vandfald. Illustration: Schønherr

Naturhængslet kaldes den trappe, der går ned mod Usserød Ådal og hvor regnvandet ledes ud i et lille vandfald. Illustration: Schønherr

Den hvide plads er endnu et nyt spændende byrum, der etableres i Kokkedal.

Den hvide plads er endnu et nyt spændende byrum, der etableres i Kokkedal.

Her har du hele oversigtsplanen for projektet.

Her har du hele oversigtsplanen for projektet.

Niels Christian Hansen, Skovengens bestyrelse, Lone Schrøder, afd.fmd. Byengen og Nordengen, Ramazan Soydan, Egedalsvænge Udvalget, Lars Simonsen (R), fmd. for Plan-, miljø- og klimaudvalget, borgmester Thomas Lykke Pedersen, Pelle Lind Bournonville, projektchef Realdania, Marianne Lundberg Andersen, formand for Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, Svend Morrild, formand for boligforeningen 3B og Michael Demitz, adm. direktør for Boligkontoret Danmark. Foto: Morten Timm

Niels Christian Hansen, Skovengens bestyrelse, Lone Schrøder, afd.fmd. Byengen og Nordengen, Ramazan Soydan, Egedalsvænge Udvalget, Lars Simonsen (R), fmd. for Plan-, miljø- og klimaudvalget, borgmester Thomas Lykke Pedersen, Pelle Lind Bournonville, projektchef Realdania, Marianne Lundberg Andersen, formand for Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, Svend Morrild, formand for boligforeningen 3B og Michael Demitz, adm. direktør for Boligkontoret Danmark. Foto: Morten Timm


FAKTA om Klima- og bydelsprojektet i Kokkedal

* Klimatilpasning Kokkedal dækker et område på 69 ha. Det omfatter skolen og området ved hallen, plejecenteret og indkøbscentret samt ådalen, bygrønningen og boligområderne Egedalsvænge, Byengen og Nordengen.

* Projektet udførelse er opdelt i 3 delområder:
- Egedalsvængeområdet påbegyndes juni 2016.
- By- og Nordengen med ådal påbegyndes august 2016
- Bymidte, skole, hal og bygrøning påbegyndes september 2016
- Alt anlægsarbejde forventes afsluttet august 2017.

*Det lokale entreprenørfirma Ebbe Dalsgaard udfører 1. etape af projektet.

* Projektet er etableret som et partnerskabsprojekt, hvor projektering og til en grad anlægsarbejdet foregår på tværs af matrikelgrænser.

* Parterne i projektet forventer samlet at bruge 145 mio. kr. i perioden 2013–2018 på at forny udearealer, skabe nye opholds- og aktivitetsområder og på at lave klimatilpasning og regnvandshåndtering i området.

* Statens Kunstfond bevilliget 2,5 mio. kr. til nyt kunstværk på pladsen foran plejecentret.

* Læs mere om projektet på www.fredensborg.dk/kokkedal

Publiceret 23 June 2016 12:15