Mange borgere var mødt op for at overvære første spadestik på Klimatilpasning Kokkedal. Foto: Morten Timm

Mange borgere var mødt op for at overvære første spadestik på Klimatilpasning Kokkedal. Foto: Morten Timm

Klima-partnere:

Nye aktiviteter, der kan bygge bro

Klimatilpasning Kokkedal er overskriften på det nye 145 millioner kroners projekt med klimatiltag og byfornyelse

Glæden og de store forventninger blev luftet, da det første spadestik tirsdag blev taget til det omfattende klima- og byfornyelsesprojekt i Kokkedal.
Fredensborg Kommune er gået sammen med fem partnere, og her er hvad, de siger om projektet:

Steffen Morild, formand for boligforeningen 3B:

”For 3B er det vigtigt at kunne give vores beboere nogle nye spændende rammer. Det er også vigtigt for os, at vi kan åbne vores bebyggelse mod omgivelserne og vores naboer, så vi bidrager til en by, der opleves mere inviterende og imødekommende. Et ekstra plus er naturligvis, at vi medvirker til at forsinke regnvandet og undgå nye oversvømmelser”.


LÆS OGSÅ: Se video: Kokkedal i forvandling i klimatilpasningens navn


Laura Munch, specialkonsulent i Lokale og Anlægsfonden:
”I Lokale og Anlægsfonden har vi fokus på udvikling af nye byrum som borgerne helt naturligt fylder med aktivitet og fysisk udfoldelse. Derudover fokuserer vi på nye aktiviteter, der kan bygge bro mellem den traditionelle foreningsidræt og de nye selvorganiserede former for idrætsudøvelse. Begge dele er der mange muligheder for i dette projekt. Jeg ser dog især frem til skabelsen af det nye store aktivitetsområde foran idrætshallen, som har et fantastisk potentiale for at binde byen sammen”.

Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania:
"Realdania arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. For os er det afgørende, at Klimatilpasning Kokkedal er et projekt, som kan inspirere, demonstrere og sætte nye standarder for, hvordan løsninger på regnvandsudfordringen kan kombineres med byudvikling - og man derigennem kan skabe dobbelt effekt af indsatsen. Konkret her i Kokkedal, hvordan klimatilpasning kan være med til at udvikle og integrere et forstadsområde, så det bliver en mere attraktiv og bæredygtig del af byen, både socialt og miljømæssigt".
Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune:
"Jeg anser Klimatilpasning Kokkedal for at være et demonstrationsprojekt for fremtidens regnvandshåndtering, som kan inspirere mange andre både nationalt og internationalt, hvor man deler de samme udfordringer. Vores projekt viser på bedste vis, at det er muligt at skabe synergi og merværdi, når man tænker sig om og investerer i et godt samarbejde”.

Steffen Morild, formand for boligforeningen 3B.

Steffen Morild, formand for boligforeningen 3B.

Marianne Lundberg, organisationsformand for Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal:
”I Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal har jeg i en menneskealder sammen med andre borgere i Kokkedal arbejdet på, at vi løbende har tilføjet nye kvaliteter til vores skønne by. Gennem årene er det blevet til mange små forbedringer, med det næste års tid bliver helt fantastisk med alle de mange tiltag og muligheder, der skabes både inden for de almene boligområder og i bymidten omkring skole og hal".
Michael Demsitz, administrerende direktør Boligkontoret Danmark:
"Klimaforandringer kender ikke til fordelingsnøgler og matrikelnumre. Derfor glæder jeg mig meget over dette fælles projekt og ser frem til at kunne fejre det".
Henrik Hansen, direktør Fredensborg Forsyning:
”Som forsyningsselskab er vi sat i verden for at håndtere regnvand på en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde. Men der er ingen tvivl om, at det er væsentligt bedre for alle, når regnvandshåndteringen som i dette projekt bliver en aktiv del af byens kvaliteter”.

Marianne Lundberg, fmd for Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal. Foto: Morten Timm

Marianne Lundberg, fmd for Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal. Foto: Morten Timm


Michael Demsitz, adm. direktør i Boligkontoret Danmark.

Michael Demsitz, adm. direktør i Boligkontoret Danmark.

null

Publiceret 23 June 2016 15:45