Vinderprojektet fra Vibo indeholder 30 plejeboliger og 40 rehabiliteringspladser, hvor der er lagt vægt på hjemmelighed og individualitet i indretningen af boligerne samt vinduespartier med gode lystindfald og udsyn til omgivelserne både for siddende og sengeliggende borgere. Foto:Fredensborg Kommune

Vinderprojektet fra Vibo indeholder 30 plejeboliger og 40 rehabiliteringspladser, hvor der er lagt vægt på hjemmelighed og individualitet i indretningen af boligerne samt vinduespartier med gode lystindfald og udsyn til omgivelserne både for siddende og sengeliggende borgere. Foto:Fredensborg Kommune

Vinderprojekt:

Her er Humlebæks nye pleje- og rehabiliteringscenter

Kommunen skal op med 60 millioner kroner for det kommende plejecenter, der samlet får 70 pleje- og rehabiliteringspladser og ventes klar til brug i efteråret 2018

Af
Morten Timm

Morten Timm

Smilene strålede om kap med sommersolen hos de fremmødte på Humlebæk Bibliotek, da Fredensborg Kommune onsdag kunne afsløre vinderprojektet på det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd, lige ved Langebjergstien.
Konkurrencen blev vundet af boligforeningen Vibo i samarbejde med Rubow Arkitekter A/S, og de præsenterende 30 plejeboliger og 40 rehabiliteringspladser samt café, træningslokaliteter og sundhedshed i deres vinderprojekt, som er placeret harmonisk i landskabet ved det 100 år gamle levende hegn syd for Humlebæk Skole og Frugthaven daginstitution.
I alt havde Fredensborg Kommune modtaget seks projekter i konkurrencen, og selv om social- og seniorudvalgsformand Hans Nissen (S) fortalte, at det havde været et svært valg, var det et enigt bedømmelsesudvalg, der stod bag Vibos projekt.
"De har både funktionelt, arkitektonisk og økonomisk afgivet det mest fordelagtige bud," fastslog Hans Nissen.
LÆS OGSÅ: Seniorrådsformand: Det ser godt ud

Debat om placering

Placeringen af det kommende pleje- og rehalibiteringscenter har gennem længere tid været genstand for debat, men hos formand for Plan-, klima- og miljøudvalget, Lars Simonsen (R), er der ikke i tvivl.
"Prognoserne for udviklingen i ældrebefolkningen har peget på Humlebæk som den helt rigtige placering. De fleste ældre ønsker at bevare tilknytningen til det bysamfund, de har boet i og vores ventelister har været længst i netop Humlebæk," understregede han og tilføjede, at for byrådet har de ældres ønsker og behov vægtet tungt i beslutningsprocessen.
"Det er med afsæt i en samlet vurdering, at et flertal i byrådet af flere omgange har peget på den nuværende placering som optimal.
Med kåringen af vinderprojektet skal der nu for alvor gang i projekteringsfasen, hvor detaljerne i skitseprojektet skal på plads.

Sådan tager plejecentret sig ud indenfor.

Sådan tager plejecentret sig ud indenfor.

Tvivl om sundhedshus

Et af de åbne spørgsmål er stadig ønsket om at indrette et sundhedshus med praktiserende læger i direkte forbindelse med centret træningsfaciliteter, men som det står nu tillader loven ikke, at almennyttigt boligselskab at leje ud til erhverv.
"Vi undersøger stadig et par forskellige muligheder, og der er flere læger, der er interesseret i at rykke ind i et sundhedshus, så er jeg er optimistisk i forhold til at det vil lykkedes," sagde kommunens ældredirektør Mads Toftegaard.
Gennem den foreløbig to år lange proces har der været lagt stor vægt på borgerinddragelse, og det vil kommunen fortsætte med.
"Vi skal nu sammen lægge os i selen for at bygge fremtidens plejecenter med fokus på beboernes trivsel og behov. Vi skal også have fundet det helt rigtige navn til centret og jeg vil opfordre alle til at komme med forslag til dette," lød det fra social- og seniorudvalgsformand Hans Nissen.

Bygningerne er brudt op i mindre enheder og små forskydninger og indordner sig i landskabet. Der er anvendt materialer, der naturligt indgår i områdets farver, og det levende hegn indrammer bebyggelsen og sikrer at der opstår uderum af forskellige karakterer.

Bygningerne er brudt op i mindre enheder og små forskydninger og indordner sig i landskabet. Der er anvendt materialer, der naturligt indgår i områdets farver, og det levende hegn indrammer bebyggelsen og sikrer at der opstår uderum af forskellige karakterer.

Spaden i jorden

Fredensborg Kommunes udgift til det nye pleje- og rehabiliteringscenter bliver cirka 60 millioner kroner.
Det næste års tid går med detailprojektering sammen med Vibo, Rubow Arkitekter A/S, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, BDO Consultin og SPJ Rådgivning.
Første spadestik bliver om et år, hvorefter byggefasen strækker sig over 1-1½ år.
På Humlebæk Bibliotek kan du frem til 17. juni se en mindre udstilling af vinderprojekter med billeder og beskrivelse.

FAKTA
Vinderprojektet fra Vibo indeholder 30 plejeboliger og 40 rehabiliteringspladser, hvor der er lagt vægt på hjemmelighed og individualitet i indretningen af boligerne samt vinduespartier med gode lystindfald og udsyn til omgivelserne både for siddende og sengeliggende borgere.
Ligeledes er der taget hensyn til den gode arbejdsplads for personalet. Der er lagt vægt på at pleje- og rehabiliteringscentret skal være en del af lokalmiljøet med mulighed for interessefællesskabet, hvorfor fleksible temarum, café og træningsfaciliteter og indretning af udearealet er indrettet til at invitere lokalmiljøet til anvendelse af dette, hvilket understøtter Langebjergstiens sundhed og kulturakse og bidrager til det gode naboskab.
Bygningerne er brudt op i mindre enheder og små forskydninger og indordner sig i landskabet.
Der er anvendt materialer, der naturligt indgår i områdets farver, og det levende hegn indrammer bebyggelsen og sikrer at der opstår uderum af forskellige karakterer.

Her helhedsplanen for det nye plejecenter i Humlebæk.

Her helhedsplanen for det nye plejecenter i Humlebæk.

På Humlebæk Bibliotek kan man se plancher med det nye pleje- og rehabiliteringscenter. Foto: Morten Timm

På Humlebæk Bibliotek kan man se plancher med det nye pleje- og rehabiliteringscenter. Foto: Morten Timm

Vibo har både funktionelt, arkitektonisk og økonomisk det mest fordelagtige bud,

Vibo har både funktionelt, arkitektonisk og økonomisk det mest fordelagtige bud," sagde Hans Nissen (S), formand for social- og seniorudvalget. Foto: Morten Timm

Lars Hetland, arkitekt hos Rubow Arkitekter A/S har stået for udformningen af det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd

Lars Hetland, arkitekt hos Rubow Arkitekter A/S har stået for udformningen af det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd

Der var stor interesse for at se plancherne med det nye plejecenter. Her fortæller arkitekten bag, Lars Hetland (i hvid skjorte), om projektet. Foto: Morten Timm

Der var stor interesse for at se plancherne med det nye plejecenter. Her fortæller arkitekten bag, Lars Hetland (i hvid skjorte), om projektet. Foto: Morten Timm

Fra venstre Vibo-direktør Kaare Vestermann, projektchef hos Vibo Iben Lehm, formand for Miljø-, klima og miljøudvalget Lars Simonsen (R), formand for social- og seniorudvalget Hans Nissen (S), Lars Hetland, arkitekt hos Rubow, ældrechef i Fredensborg Kommune Hans Bækvang og direktør for ældreområdet Mads Toftegaard. Foto: Morten Timm

Fra venstre Vibo-direktør Kaare Vestermann, projektchef hos Vibo Iben Lehm, formand for Miljø-, klima og miljøudvalget Lars Simonsen (R), formand for social- og seniorudvalget Hans Nissen (S), Lars Hetland, arkitekt hos Rubow, ældrechef i Fredensborg Kommune Hans Bækvang og direktør for ældreområdet Mads Toftegaard. Foto: Morten Timm

null

Publiceret 07 June 2016 09:30